Nuakşot Limanı İşletim Sözleşmesinde Yapılan Revizyonla Kamunun Gelir Payı Beş Kat Arttı

15 Aralık 2020

Nuakşot Limanı’nda bir konteyner sahası inşası karşılığında Arise Moritania S.A. firmasına imtiyazlar tanıyan sözleşmede yapılan revizyon sonrasında kamunun liman gelirlerinden aldığı pay beş kat arttı.

 Nuakşot Limanı’ndaki konteyner rıhtımını yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 300 milyon USD yatırımla inşa ederek işletmekte olan ARİSE Mauritanie S.A. firması ile Ulaştırma ve Ekipman Bakanlığı arasında orijinal sözleşmeye kıyasla önemli değişiklikler öngören yeni bir anlaşmaya imzalandı. Bakanlık tarafından, orijinal anlaşmanın hükümlerine göre 30 yıllık bir götürü bedel karşılığında yeni bir iskele inşa etme izni verilmesinin kamuyu zarara uğrattığı, zira toplam liman geliri içerisinde devletin payının %10 gibi bir oranla çok düşük kaldığı, ancak yapılan revizyon ile artık kamunun limandaki işlem hacmi oranında gelir sağlayacağı ve devletin gelir payının %50’ye ulaşacağı belirtilmiştir.
 
 Yeni anlaşma kapsamında devlet, iki yıllık bir süre boyunca limandaki yıllık hacim 450.000 konteynere ulaştığında yeni rıhtımların inşasına da izin verebilecek.  Bu işlem hacmine ise gelecek 10-15 yıl içinde ulaşılacağı öngörülmektedir.  İşlem hacminin ulaşacağı öngörülen seviye düşünüldüğünde, önceki sözleşme kapsamında tanınmış olan aşırı vergi istisnalarının devam etmesinin kamuya maliyetinin 30 yılda toplam 12 milyar USD’ye ulaşacağı belirtilmektedir.
 
Kamuoyunda memnuniyetle karşılanan bu iyileştirmelerin yanında yapılan revizyonla ayrıca gelecek beş yıl boyunca işletici firmanın liman hizmet bedellerinde artış yapmaması, fiyat artışının ise Ulaştırma ve Ekipman Bakanlığı’nın onayına bağlı olması karara bağlandı.