Moritanya'nın 450 Milyar M3'lük Doğalgaz Rezervinin Çıkarılması 2023'e Ertelendi

08 Ekim 2020

2015 senesinde Moritanya ile Senegal arasındaki deniz sınırlarında keşfedilen ve madencilik uzmanlarına göre 450 milyar metreküp olduğu değerlendirilen doğalgaz rezervleriyle ilgili olarak; lider British Petroleum ve A.B.D.’li Kosmos Energy şirketleriyle Moritanya ve Senegal devletleri ortaklığında iki kalkınma şirketi kurulması üzerinde çalışılmaktaydı. Buna göre Moritanya şirketinin % 62'si BP Mauritania Investments Ltd.'ye, % 28’si Kosmos'a ve % 10'unu Moritanya Hidrokarbonlar ve Madencilik Mirası Şirketi'ne (SMHPM) bağlanmaktadır. Söz konusu doğalgaz rezervleri yirmi yıldan fazla bir süre gaz üretmeye yeterli ölçekte olup, yaklaşık olarak toplam 80 ila 90 milyar dolarlık bir gelirin paylaşımı beklentisi bulunmaktadır.

B.P. 'nin önceki planlamalara göre Moritanya’ya ilk ödeme 2022 yılında yapılmaya başlanacaktı. Bu durum tamamen yeraltı kaynakları ve denizcilik ürünleri ihracatına dayalı Moritanya ekonomisi için büyük umut kaynağı olmuştu. Ancak B.P. Mauritania Investments Ltd., Nisan 2020’de pandemi nedeniyle uğradığı kayıplar dolayısıyla, yıllık 2,5 milyon ton LNG üretim kapasiteli yüzer doğalgaz sıvılaştırma tesisi GİMİ’nin üretimini üstlenen Gimi MS Corp.’a mücbir sebep ileri sürerek sözleşmede revizyon talebinde bulunmuş, bunun üzerine iki taraf arasında gecikmeyi en aza indirecek yeni bir program üzerinde görüşmeler başlamıştı. Fakat BP Mauritania Investments Ltd., Moritanya'nın da yakından takip ettiği bu çalışmalar ve müzakereler sonunda geçtiğimiz hafta bir kez daha erteleme kararını Moritanya tarafına teyit ederek, operasyonlarını daha ileri bir tarih olması da mümkün olmak kaydıyla en erken 2023’e kadar başlatamayacağını duyurdu.   (Kaynak: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/,http://cridem.org/C_InfoCat.php?cat=16)