Bask Özerk Bölgesi,İspanya’da En Çok İhracat Yapan Bölge Oldu

23 Kasım 2018

Bilbao Ticaret Odası’nda düzenlenen küreselleşme ve ticari anlaşmalar hakkındaki konferansa İspanya’dan sorumlu Avrupa Komisyonu Siyasi ve Ticari Danışmanı Jochen Müller ve Bask Özerk Bölgesi Hükümeti Avrupa İlişkileri Müdürü Mikel Anton katıldılar.

Bu konferans sırasında yapılan açıklamada Bask Özerk Bölgesi’nde üretilen malların dış ticaret fazlasının 2018’in ilk sekiz ayında 3.771 milyon euroya ulaştığı bildirildi. Bask Bölgesi dış ticaret fazlası 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2018 yılında 432 Milyon Avro artmış oldu. Bask İstatistik Enstitüsü Eustat’a göre ise İspanya’nın ticaret fazlası sadece % 4,2 oranında artarken Bask Bölgesi’nin ticaret fazlası % 9 oranında artmış oldu.

Yayınlayan Madrid Ticaret Müşavirliği
Kaynak DEIA.eus