İspanya’da Otomobil Üretimi ve İhracatı Azaldı

04 Şubat 2019

İspanyol ekonomisindeki yavaşlama İspanya’nın GSMH’nda önemli yeri olan otomotiv sektörünü etkilemeye başladı. 2018 yılında İspanya’da 2.819.565 otomobil üretildi. Bu miktar bir önceki seneyle karşılaştırıldığında İspanya’da otomobil üretiminin 2018 yılında % 1,01 oranında azaldığı ortaya çıkıyor.
İspanya’da otomotiv sektöründe yaklaşık 2 milyon ailenin bireyleri çalışıyor ve otomotiv sektörü İspanya’nın ihracatının % 18’ini oluşturuyor. Ayrıca İspanya’nın GSMH’nın % 10’u otomotiv sektöründen elde ediliyor.
İspanya’nın ürettiği otomobillerin büyük çoğunluğu Avrupa pazarında satılıyor. Avrupa ekonomisindeki yavaşlama otomotiv sektöründeki satışları da azaltmış oldu. İspanya,  Avrupa genelinde Almanya’dan sonra en çok otomobil üreten ülke olduğu için Avrupa otomotiv sektöründeki satışların azalmasından direk etkilenmiş oldu. 2018 yılının Aralık ayında İspanya’da otomobil üretimi %16,1 oranında azalarak 146.395 taneye düştü.
İspanya’nın 2018 yılında otomotiv sektöründeki ihracatı ise bir önceki yıla oranla % 0,6 oranında azalarak toplam 2.304.418 tane otomobil ihraç edilmiş oldu. 2018 yılının Aralık ayı otomobil ihracatı incelendiğinde ise ihracatın % 13,6 oranında azaldığı ve Aralık ayında İspanya’nın  toplam 121.175 otomobil ihraç ettiği ortaya çıkıyor.
AB üyesi diğer ülkelerde otomotiv sektöründe satışlar azalmaya devam etti. İtalya’da satışlar % 3,1 oranında azarlırken, Almanya’da % 2 oranında azaldı. Öte yandan Fransa’da otomobil satışları % 3 oranında arttı. Otomobil satışının en çok azaldığı ülke ise Avrupa genelinde % 7 oranla İngiltere oldu.
İspanya’nın otomobil ihracatının % 90’ı Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıldığı için İspanya AB pazarınındaki malların serbet dolaşım haklarından yararlanarak herhangi bir gümrük vergisi ödemeden ihracatını yapıyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun Ocak 2019’dan itibaren üçüncü ülkelerden 26 kategorideki çelik ihracatına koyduğu gümrük vergilerinin  İspanya otomotiv sektörünün rekabetini etkileyebileceği sektörün ileri gelen firmalarının yetkililerince tartışılıyor. Avrupa Komisyonu’nun Avrupa pazarındaki çelik üreticilerini korumak ve pazar içi fiyatları düşürmemek amacıyla alınan bu gümrük vergi önlemleri yüzünden otomobil üretimi için AB içinde yeterli çelik bulmakta zorlanan otomotiv  üreticilerinin üretimini negatif etkileyebileceği tahmin ediliyor.


Yayınlayan Madrid Ticaret Müşavirliği
Kaynak El Blog Salmón