İspanyol Tekstil Üreticileri Avrupa Komisyonu’na Gitme Kararı Aldı

12 Haziran 2019

İspanyol tekstil sanayisi firmaları Kuzey Afrikalı tekstil üreticilerine karşı kendi haklarını korumak amacıyla Brüksel’de bir görüşme gerçekleştirecek. İspanyol Intertekstil Konseyi Başkanı Valensiyalı Candid Penalba ve Sosyalist Parti Avrupa Milletvekili Inmaculada Rodríguez- Piñero Uluslararası Ticaret Komiseri Cecilia Malsmtrom ile Avrupalı tekstil üreticilerinin kuzey Afrikalı tekstil sanayisi üreticilerine karşı haklarının korunmasıyla ilgili bir toplantı yapacaklar. Bu toplantının başlıca amacı önümüzdeki günlerde AB ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında imzalanması planlanan Pan- Avrupa- Akdeniz Ticaret Anlaşması’nın İspanyol tekstil üreticilerine karşı ortaya çıkabilecek negatif etkilerine karşı bir çözüm bulmaktır.

Şimdiye kadar kuzey Afrika ülkeleri tekstil ürünlerini üretip Avrupa’ya satmak için bu ürünlerin hammaddelerini Avrupa Gümrük Birliği ülkelerinden getirmek zorundaydılar. Pan- Avrupa- Akdeniz Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasıyla bu zorunluluğun Kuzey Afrikalı ülkelerinin çıkarına değişmesi halinde Kuzey Afrikalı tekstil üreticilerinin Pakistan gibi diğer Asya ülkelerinden çok daha ucuza tekstil hammaddesi satın alıp işleyerek Avrupa Birliği’ne ihraç etme hakkına sahip olabilirler. İspanyol tekstil üreticilerinin fiyat rekabeti konusunda endişelendiğini belirten Intertekstil Konseyi Başkanı Penalba, İspanyol tekstil üreticilerinin bu anlaşma imzalanmadan önce AB nezninde girişimlerde bulunmaya karar verdiklerini sözlerine eklemiştir.

Ayrıca toplantıda AB ile A.B.D, Avusturalya ve Yeni Zelanda arasında yapılacak yeni ticaret anlaşmaları imzalanması durumunda İspanyol tekstil üreticilerinin nasıl etkilenebileceğinin de konuşulması planlanıyor.

Yayınlayan Madrid Ticaret Müşavirliği 
Kaynak Levante-EMV