İspanya; Almanya, Fransa ve İtalya’ya göre kurumlar vergisinden daha çok gelir elde ediyor

26 Ekim 2018

Avrupa İstatistik Enstitüsü Eurostat’ın yaptığı araştırmada AB üye ülkelerinin kurumlar vergisinden elde ettiği gelir oranının ortalama %6.8 olduğu açıklandı. İspanya’da  ise bu oranın % 6,9’a ya kadar  yükseldiği belirtildi. Almanya’nın gelirinin % 6,8 ‘i, Fransa’nın % 5,8 ‘i , İtalya’nın da % 4,9 ‘u kurumlar vergisinden sağlanıyor. Sadece İngiltere %8,3 oranla İspanya’yı geçiyor. Eurostat’ın araştırmasında İspanya’nın kurumlar vergisinden elde ettiği gelirin Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda gibi Avrupa Birliği üyelerinin ortalamasının üstünde olduğu vurgulandı.

Madrid Ticaret Müşavirliği
Kaynak : El Empresario