İspanyol İş Dünyası Avrupanın Kalanına Göre 2019'a Daha Pozitif Bakıyor

28 Aralık 2018

Avrupa Birliği firmalarına göre İspanyol firmalarının ihracatının 2019 yılında daha yüksek olması bekleniyor. Avrupa Ticaret Odaları derneği Eurochambers’ın yaptığı araştırmaya 26 AB üyesi ülkeden 3.072 tanesi İspanyol olan toplam 45.000 işadamı katıldı. Bu araştırmada İspanyol işadamlarının 2019 yılındaki büyüme beklentilerinin Avrupalı diğer işadamlarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırma sonucunda 2019 yılında Avrupa ülkelerindeki ekonomik büyümenin artışına en sıcak Finlandiyalı işadamlarının baktığı, Fransız işadamlarının ise ekonomik büyüme konusunda çok negatif oldukları anlaşıldı.

İspanya Ticaret Odası’na göre İspanya’nın GSMH’sinin 2019 yılında % 2,2 artması bekleniyor.

Yayınlayan Madrid Ticaret Müşavirliği 
Kaynak ABC.ES