Karadağ: Dünya Bankası Karadağ için Daha Hızlı Ekonomik Büyüme Öngörüyor

01 Nisan 2021

Dünya Bankası (WB), Karadağ’ın bu yılki ekonomik büyüme tahminini % 7,1'e yükseltti.

Dünya Bankası, Ocak ayında, Karadağ’ın 2021’de % 6,1’lik bir ekonomik büyüme görmesini beklediğini yayınlamıştı.
 
Dünya Bankası, turizmin 2019 seviyelerinin % 55'ine geri döndüğünü varsayarak, düşük taban nedeniyle gayri safi yurtiçi ürünlerin büyümesini beklemektedir.
 
Dünya Bankası tarafından yayınlanan Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi, "Bununla birlikte, toplam üretim kaybının, ekonominin % 3,5 büyümesinin beklendiği 2023'te tamamen geri kazanılmasnın öngörüldüğünü" belirtti.
 
Rapora göre, ithalata bağımlı otoyol kesiminin tamamlanması ve turizmdeki toparlanmanın öncülüğünde daha güçlü ihracatın, cari açığı 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla GSYH'nin % 13 ve % 10'una indireceği tahmin edilmektedir.
 
Dünya Bankası, Karadağ ekonomisinin geçen yıl % 14,9 küçüldüğünü ifade etmektedir. Ocak ayında tahmin edilen % 3,9'dan önümüzdeki yıl % 4,5'lik bir büyüme görmesi beklenmektedir.

Raporda, “Karadağ’ın 2020'de % 15 olarak tahmin edilen çok derin bir durgunluk yaşadığı; krizin, son yılların ekonomik ve sosyal kazanımlarını tersine çevirerek, Karadağ'ın yapısal zorluklarını ve kırılganlıklarını ortaya çıkardığı ” ifade edildi.

Dünya Bankası, yeni Hükümetin reformları hızlandırmaya, hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye kararlı olduğunu söyleyerek, ülkenin 2020'de ilk demokratik güç değişikliğini gördüğünü hatırlatmaktadır.
 
Dünya Bankası, "Onlar, güçlü mali ve borç yönetimi ve bağımsız ve hesap verebilir devlet kurumları ile birlikte, özel sektör öncülüğündeki daha kapsayıcı büyümeyi ve vatandaşlara verimli hizmet sunumunu mümkün kılacaktır" dedi.
 
Dünya Bankası, vadesi dolan borcun ve 2021 mali açığının ön finansmanı için Karadağ'ın Aralık ayında % 2.875 faiz oranıyla 7 yıllık 750 milyon Avro'luk Eurobond yatırdığını söyledi.
 
Banka, 2020'de GSYİH'nın % 104,8'i zirveye ulaştıktan sonra, kamu borcunun 2023 yılına kadar kriz öncesi seviyelere döneceğinin tahmin edildiğini ifade etmektedir.

"Ancak, hükümetin hala bilinmeyen orta vadeli bütçe planlarına bağlı olarak, gerçek borç azaltma yörüngesi daha dik veya daha düz olabilir," diyen Dünya Bankası, sağlam ve güvenilir mali politikaların uygulanmasının borç sürdürülebilirliği için bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya Bankası'nın tahminine göre, Karadağ'ın kamu borcu GSYİH'nın % 90,1'ini oluşturmakta ve önümüzdeki yıl GSYİH'nın yüzde 82,3'üne düşmesi beklenmektedir. 2023'te GSYİH'nın % 77,7'sine düşmesi beklenmektedir.

Banka, istihdama ilişkin görünümün de oldukça belirsiz olduğunu ve emek yoğun sektörlerin toparlanmasına bağlı olduğunu ifade etmektedir.

Yoksulluk oranının 2021'de % 17,9'a düşeceği tahmin edilmektedir.
 
Dünya Bankası, "İyileşmeyi hızlandırmak ve kapsayıcı büyümeyi ve yoksulluğun azaltılmasını sürdürmek için, Karadağ makroekonomik istikrarı korumalı, kamu hizmetlerinin kapsayıcı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamalı ve doğal kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmelidir" dedi.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği