Karadağ’ın Bütçe Açığı 2021 Yılı İlk İki Ayında 90,2 Milyon Avro Oldu

02 Nisan 2021

Karadağ Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre, bütçe açığı bu yılın ilk iki ayında gayri safi yurtiçi hasılanın 90,2 milyon Avro veya % 1,9'u olarak gerçekleşmiş olup, bu dönem için planlanandan 71,3 milyon Avro daha düşük oldu.

Bakanlığın yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki olumsuz bir epidemiyolojik durumun bütçe gelirleri ve harcamalarındaki dalgalanma eğilimlerini belirlemeye devam ettiğini söyledi.
 
Bakanlık, 2021 yılının ilk iki ayına ilişkin bir bütçe uygulama raporunda “2019'da makroekonomik göstergelerin olumlu eğilimlerini takiben ekonomik aktivitede güçlü bir büyüme ile karakterize edilen geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla, bu dönemde pandemi koşullarında iş yapmanın bir sonucu olarak bütçe gelirlerinin azalması beklendiği” belirtildi.
 
Rapora göre, bütçe gelirleri ilk iki ayda 194,2 milyon Avro veya tahmini GSYİH'nın % 4,2'si olup, planlanandan 3,3 milyon Avro daha düşük oldu.
 
Bakanlık, “Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, COVID-19 salgınının iş sektörü ve vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlayan önlemlerden kaynaklanan sınırlı ekonomik faaliyet nedeniyle gelirlerin 20 milyon Avro daha düşük olduğunu” ifade etti.

2021 yılının ilk iki ayında, bütçe harcamaları 284,4 milyon Avro veya tahmini GSYİH'nın %6,1'I olup, u dönem için planlanandan 74,6 milyon Avro daha düşük oldu.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği