Karadağ Hükümeti 2021 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Kabul Etti

01 Nisan 2021

Karadağ Hükümeti Salı günü (30 Mart), gelirleri ve harcamaları yaklaşık 2,46 milyar Avro seviyesinde öngören bir Bütçe Yasa Tasarısını kabul etti.
 
Hükümet bir basın açıklamasında, önerilen tasarının ana amacının, genel ekonomik sürdürülebilirliğin temel ön koşullarından biri olan kamu maliyesinin istikrar kazanması ile daha hızlı bir ekonomik iyileşme için koşullar yaratmak olduğunu söyledi.
 
Basın açıklamasında, "Covid-19 salgınının turizme büyük ölçüde bağımlı olan Karadağ ekonomisi üzerindeki güçlü etkisi ve yaz turizm sezonunda devlet sınırlarının kapatılması ile gayri safi yurtiçi hasılanın % 15,2, bütçe açığının ise % 10,1 azaltılması ile sonuçlandı ve zaten yüksek olan kamu borcunun geçen yıl % 105,1 düzeyine yükselmesini hızlandırdı” belirtildi.
 
Hükümete göre, ekonomik krizin derinliği ve ekonominin zayıf çeşitlenmesi, bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için kararlı mali uyum önlemleri gerektiriyordu.

Basın açıklamasında, "Bu yılın kaynak bütçe gelirlerinin 1,88 milyar Avro veya tahmini GSYİH'nın % 40,6'sı olarak planlandığı, bu da 4,64 milyar Avro tutarında olduğu ve geçen yıla göre 240,9 milyon Avro veya % 14,7 daha yüksek olduğu" belirtildi.
 
Bütçe gelirlerini artırmak için, Bütçe Yasa Tasarısı, kayıt dışı mülklerin vergilendirilmesi, teftiş hizmetlerinin verimliliğini artırarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve elektronik mali sistemin tam olarak uygulanması dahil olmak üzere ekonomik faaliyetlerin ve mali uyum önlemlerinin büyümesini öngörmektedir.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği