Karadağ’ın Kamu Borcu 2020 Aralık Sonunda 4,33 Milyar Avro Oldu

15 Nisan 2021

Karadağ Maliye Bakanlığına göre, 2020 yılı Aralık ayı sonunda mevduatlar hariç toplam kamu borcu 4,33 milyar Avro veya gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) % 103,28'i olarak gerçekleşti.
 
Mevduatlar dahil Karadağ’ın toplam kamu borcu Aralık ayı sonunda 3,46 milyar Avro veya GSYİH'nın % 82,48'i olarak gerçekleşti.
 
Karadağ’ın dış borcu 3,84 milyar Avro veya GSYİH'nın % 91,46'sı, iç borcu ise 495,56 milyon Avro veya GSYİH'nin % 11.82'si oldu.

Geçen yılın sonunda mevduatlar, 38,45 ons altın veya GSYİH'nın % 20,81'i dahil olmak üzere toplam 872,43 milyon Avro oldu.
 
Bakanlık, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kamu borcundaki artışın ana sebebinin 750 milyon Avro tutarında Eurobond ihracı olduğunu belirtti.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği