Karadağ Merkez Bankası Başkanı: Korona krizi aşı ile çözülebilir

21 Aralık 2020

Karadağ Merkez Bankası (CBCG) Başkanı Radoje Zugic, koronavirüs salgınının neden olduğu krizin öngörülebilir gelecekte aşı ile çözülebileceğini belirterek, hizmet sektörünün en hızlı iyileşmeyi görmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Sn. Zugiç, Karadağ Yabancı Yatırımcılar Konseyi tarafından yayınlanan "İş Fırsatlarını Teşvik Etmek" adlı yayında “Bu olduğunda, hizmet sektöründe, yani turizm ve tamamlayıcı faaliyetlerde en hızlı toparlanmayı beklemek gerçekçidir ”diye belirtti.

Çoğu sektördeki, özellikle turizm, ulaşım, ticaret, tarım gibi dış şoklara duyarlı olanların yanı sıra pandeminin uzun süresindeki faaliyetlerin hacmindeki azalmanın bir sonucu olarak, koronavirüs salgınının Karadağ'ın ekonomik göstergelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Zugic, son CBCG tahminlerine göre Karadağ ekonomisinin bu yıl yaklaşık %17 küçüleceğini de sözlerine ekledi.

Sn. Zugic, “Bahsi geçen sektörlerdeki gelişmeler, istihdamın azalması veya işsizliğin artmasıyla birlikte işgücü piyasasını da olumsuz etkileyecektir. Bu yıl aynı zamanda durgun bir ortamın olağan yoldaşı olan yüzde sıfır civarında düşük bir enflasyon oranıyla da karakterize edilecek ”dedi.

Sn. Zugic, Karadağ'ın, ağırlıklı olarak turizme ve tamamlayıcı faaliyetlere bağımlı olan, onu savunmasız ve dış şoklara karşı çok hassas kılan yetersiz bir ekonomik yapıya sahip olduğunu da hatırlatmaktadır.

Sn. Zugic Karadağ'ın tarım, işleme endüstrisi, odun işleme, baz metallere dayalı imalatın gelişimi için muazzam karşılaştırmalı avantajlara sahip olduğuna ve yeni büyüme modelinin tam olarak bu faaliyetleri teşvik etmeye dayanması gerektiğine inanmaktadır.

Karadağ ekonomisinin esnek olduğunu ve dış şokların etkisinin azalmasının ardından hızla toparlanacağını söyleyen Zugic, Karadağ'da 2020'nin ilk dokuz ayında net doğrudan yabancı yatırım girişinin bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek olup, kriz sırasında yabancı yatırımcıların ilgisinin güçlü olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MINA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği