Karadağ Merkezi Bankası’nın yeni önlemler paketi en savunmasız gruplara odaklanıyor

23 Ekim 2020

Karadağ Merkez Bankası Konseyi (CBCG), en savunmasız gruplara odaklanan bir dizi önlemi tanımlayan, finansal sistemin Covid-19 salgınının olumsuz etkisini hafifletmeyi amaçlayan geçici önlemlere ilişkin bir kararı değiştirdi.
 
Bugünkü CBCG Konsey toplantısında, bu belgenin benimsenmesinin Covid-19 pandemisinden özellikle etkilenmiş veya etkilenecek belirli nüfus gruplarının mali durumunu iyileştirmesinin beklendiği sonucuna varıldı.
 
CBCG bir basın açıklamasında, "Bunların, işlerini kaybeden veya kaybedecek olan veya maaşları kesilmiş veya kesilecek olan vatandaşları içerdiğini" ifade etti.
 
Konsey, ilk tedbirin, 31 Mart ve sonrasında Covid-19 salgını nedeniyle işini kaybeden, kredilerini geri ödeyen vatandaşlara altı aylık zorunlu moratoryum getirilmesi ile ilgili olduğu sonucuna vardı.
 
Basın açıklamasında, moratoryumun ayrıca mikrofinans kurumlarının ve leasing şirketlerinin müşterisi olan borçluları da içereceği belirtildi.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği