Karadağ: Sosyal politika ve istihdam alanında iyi ilerleme sağlandı

12 Ekim 2020

Karadağ, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığının sorumlu olduğu sektörler olan sosyal politika ve istihdam alanında Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık konusunda iyi ilerleme kaydetmiştir.
 
Fasıl 2 - İşçiler için dolaşım özgürlüğü ve Fasıl 19 - Sosyal politika ve istihdam kapsamındaki katılım öncesi yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olan Bakanlık, "Avrupa Komisyonu'nun Karadağ 2020 Raporunun, ilerlemenin Aralık 2019'da yeni çalışma yasasının kabul edilmesiyle kaydedildiğini”  söylemiştir.
 
Rapora göre, Kanun, işten çıkarılma prosedürlerinin basitleştirilmesi ve belirli süreli sözleşmelerin 24 aydan 36 aya uzatılmasının yanı sıra işçilerin daha fazla korunması dahil olmak üzere bir dizi reform getirken, kayıtdışı çalışma için artan yaptırımlar vasıtasıyla kayıt dışılığı azaltmayı hedeflemektedir.
 
Bakanlık bir basın açıklamasında, "Yeni mevzuatın, prosedürleri kısaltarak, işten çıkarma prosedürlerini basitleştirerek, belirli süreli sözleşmelerin kullanımını ve çalışanların işveren binaları dışında görevlendirilmesini kolaylaştırarak daha fazla esneklik sağlaması beklendığını" ifade etmiştir.
 
Basın açıklamasına göre, sosyal ortaklar bu mevzuatın geliştirilmesi sürecinde iyi bir işbirliği yapmıştır.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği