Karadağ'da faaliyet gösteren işçi ve işverenlere yönelik Büyükelçilik tarafından yapılan duyuru

04 Kasım 2020


DUYURU (4 Kasım 2020)

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Dost ve müttefikimiz Karadağ’da Türk özel sektörünün başarılı faaliyetleriyle her zaman gurur duyuyoruz. Özel sektörümüz Devletimizin de desteğiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, altyapı ve inşaat sektörümüz de işverenin sermayesi ve işçilerimizin emeğiyle yaptığı çalışmalarla takdir toplamaktadır.

Elbette çalışma dünyasının her sektöründe olduğu gibi işveren ve işçiler arasında zaman zaman sorunlar da olmaktadır. Büyükelçilik olarak bize intikal ettiğinde böyle sorunların uzlaşmayla  çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle, Büyükelçiliğimizin iyi niyetle çözümüne yardımcı olmaya çalıştığı pek çok sorunun, esasen Karadağ ve Türkiye’nin mevzuatı ve iş hukuku alanı içinde olduğunu da hatırlatmak isteriz. Yürürlükteki mevzuata göre de işveren ve işçinin aralarındaki iş sözleşmesine uyma yükümlülüğü vardır. Hal böyleyken, çeşitli sebeplerle işten çıkarılan veya kendi istekleriyle ayrılan işçi vatandaşlarımız çoğu zaman Konsolosluk Şubemize gelerek ülkemize dönmek için Büyükelçiliğimizden uçak bileti talep etmektedir. Hem işveren hem de işçilerimiz tarafından da bilindiği üzere böyle bir talebin Büyükelçiliğimiz tarafından karşılanması mümkün değildir. Sorunun çözümü için tarafların yaptıkları sözleşmeye uygun davranıp karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, Karadağ’a getirdiği işçiyi geri götürmeyi taahhüt etmiş olan işverenin bu sözünü mutlaka yerine getirmesi, işçimizin de sözleşme ile taahhüt ettiği çalışmayı tamamlaması, kendi isteğiyle işi bırakması halinde de sözleşme hükümlerine uyması gerekmektedir. İşverenin hukuki bir dayanakla ülkemize dönüş imkânı sağlamadığı durumlarda da buraya gelir temin etmek üzere kendi kararlarıyla gelmiş işçilerimizin yine kendi imkânlarıyla ülkemize dönmeleri gerekmektedir.

Her iki ülkenin mevzuatına uygun sözleşme yapmadan işçi çalıştırmak/çalışmak ise yasak olup, tespit edilenlerle ilgili yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca, vizesiz seyahat imkânından istifade ederek vatandaşlarımızı iş vaadiyle Karadağ’a getirip mağdur olmalarına sebep olan kişi ve şirketlerle ilgili de hem Karadağ hem de Türkiye’de yasal işlem yapıldığını vurgulamak isteriz.

Tarafların karşılıklı taahhütlerini yerine getirmediği/sorunları uzlaşmayla çözemediği durumlarda ise hem Karadağ’da hem de Türkiye’de hukuki yollara başvurmaları mümkündür. Böyle  durumlarda, herhangi bir tarafın sıkıntıya düşmesi ya da mağdur olması ister işveren ister işçi olsun ülkemiz vatandaşlarının menfaatleri açısından Büyükelçiliğimizce tercih edilen bir durum değildir.  
Memnuniyetle belirtmeliyim ki hem işverenlerimiz hem de işçi kardeşlerimiz tavsiye ve telkinlerimizi çoğu zaman  dikkate almakta ve sorunları uzlaşıyla çözmek mümkün olabilmektedir. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu sorunların en aza inmesi ümidiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Sağlık dileklerimizle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.