Karadağ'ın satın alma gücü standardında ifade edilen kişi başına GSYİH’sı geçen yıl AB ortalamasının %50’si olarak gerçekleşti

22 Aralık 2020

Karadağ İstatistik Kurumu Monstata göre, Karadağ'ın satın alma gücü standardında ifade edilen kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ortalamasının % 50'si olarak gerçekleşti.
 
AB ortalamasının % 260'ı ve AB ortalamasının iki buçuk katı olan AB'deki satın alma gücü standardında ifade edilen en yüksek kişi başına GSYİH'ya Lüksemburg sahipti.
Eurostat, AB ortalamasının % 53'üyle Bulgaristan'ın son sırada yer aldığını ifade etti.
 
Monstat bir basın açıklamasında, "Bölgedeki satın alma gücü standardında ifade edilen kişi başına en yüksek GSYİH'ye sahip olan ülke AB ortalamasının %65'iyle Hırvatistan olduğunu, onu AB ortalamasının % 50'si ile Karadağ’ın izlediğini” belirtti.
 
AB ortalamasının %41'iyle Sırbistan yer almakta olup, onu % 38 ile Kuzey Makedonya, % 32 ile Bosna Hersek ve % 31 ile Arnavutluk izllemektedir.
 
AB düzeyinde satın alma gücü paritesi ile ölçülen kişi başına fiili bireysel tüketim, Bulgaristan'daki AB ortalamasının % 58'i ile Lüksemburg'daki AB ortalamasının % 135'i arasında değişmektedir.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MINA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği