Yeni Hükümet kalkınma ekonomik politikasına odaklanacak

03 Aralık 2020

Karadağ Başbakan adayı Zdravko Krivokapiç, Hükümetin kalkınmaya yönelik ekonomi politikasına ve rekabet gücünün artırılmasına odaklanacağını söyleyerek, kamu maliyesinin sağlamlaştırılması ve kayıt dışı ekonomiyle daha sıkı cezai tedbirlerle mücadele edilmesinin özellikle önemli olduğunu belirtmiştir.

Sn. Krivokapiç, medya özgürlüğü, yargının işlevselliğinin yanı sıra sağlıklı çevre, ani iklim değişiklikleriyle mücadeleye katkı, sosyal politika ve istihdama odaklanılacağını ifade etmiştir.

Karadağ'ın stratejik önceliklerine, başta enerji ve ulaşım altyapısı olmak üzere, devlete ait işletmelerde kurumsal yönetimin iyileştirilmesine ve depolitizasyonuna, insancıl ikili ekonominin teşviki, tarım, küçük sanayi, ağaç işleme ve turizm üzerine odaklanılacağı belirtilmiştir.

Sn. Krivokapiç ayrıca, ''Karadağ ekonomisinin zayıf bir endüstriyel temeli var ve buna ek olarak küçük bir pazar ve yerli şirketlerin düşük teknolojik uzmanlığı ile sınırlıdır. Dış ticaret açığı gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık % 15'i düzeyinde olup, bu da ekonomimizin uluslararası düzeyde rekabet gücünün eksikliğini yansıtıyor ”dedi.

İşsizliğin özellikle kadınlar, gençler, Roman nüfusu ve vasıfsız işçiler arasında yüksek olduğu belirtilmiştir.

Sn. Krivokapiç’e göre, bilgi ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlar yeterli düzeyde olmamış, bu da firmaların yenilik ve üretkenliklerinin düşük olmasına neden olmuştur.

Kaynak: Karadağ Haber Ajansı – MİNA

Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği