(Mülga) 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

12 Ekim 2022

- 2010/6 Sayılı Tebliğ
- Yurt Dışı Birim, Marka, Tanıtım Genelgesi
- Türkiye Ticaret Merkezleri Genelgesi
Yurt Dışı Birim, Marka, Tanıtım DYS Genelgesi
-
Türkiye Ticaret Merkezleri DYS Genelgesi
- 3463 Sayılı Karar (Ek-Nace Kodları)

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Bilgi ve Belgeleri

Türkiye Ticaret Merkezleri Başvurusunda İbraz Edilecek Bilgi ve Belgeler Şirketler Tarafından İbraz Edilecek Belgeler İşbirliği Kuruluşları Tarafından İbraz Edilecek Belgeler