Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

28 Eylül 2022
2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (30.01.2021) (MÜLGA: 18.08.2022)
2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (22.03.2021) (MÜLGA: 18.08.2022)

 
A E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK
2022 yılı için firmaların Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri, e-ticaret sitesi başına %60 oranında, yıllık 15.102 TL'ye kadar desteklenecektir (Dekont tarihi esas alınır).

2021 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi
2022 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (Güncelleme: 21.04.2022)
EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi

E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU
EK A2 - E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları
EK A3 - E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
EK A4 - Kaynak ve Etkinlik Formu

DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
EK A1 - Ödeme Talep Formu
EK 1 - Taahhütname
EK 2 - Beyanname
 
B SANAL TİCARET HEYETLERİ

EK B - Sanal Ticaret Heyetleri Başvuru Belgeleri Listesi - 02.11.2020

ONAY BAŞVURUSU
EK B1 - Onay Başvuru Formu
EK B2 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu - 02.11.2020
EK B3 - Katılımcı Şirket Talep Yazısı
EK B4 - Yabancı Katılımcı Şirket Bilgi Formu
EK 2 - Beyanname
 
DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
EK B5 - Ödeme Talep Formu
EK B6 - Sonuç Raporu
EK B7 - Değerlendirme Formu (Şirket)
EK B8 - Değerlendirme Formu (Bakanlık/İBK)
EK 1 - Taahhütname
 
C SANAL FUARLARA KATILIM

EK C - Sanal Fuarlara Katılım Başvuru Belgeleri Listesi
EK C1 - Katılım Başvuru Formu
EK D2 - Katılımcı Listesi
EK 1 - Taahhütname
EK 2 - Beyanname
 
D SANAL FUAR ORGANİZASYONLARI

EK D - Sanal Fuar Organizasyonları Başvuru Belgeleri Listesi
EK D1 - Organizasyon Başvuru Formu
EK D2 - Katılımcı Listesi
EK 1 - Taahhütname
EK 2 - Beyanname
 
E SANAL YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ

EK E - Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Başvuru Belgeleri Listesi
EK E1 - Faaliyet Başvuru Formu
EK E2 - Faaliyet Öncesi Bilgi Formu
EK E3 - Faaliyet Sonu Bilgi Formu ve Ödeme Talep Formu
EK E4 - Sonuç Raporu
EK E5 - Katılımcı Firma Değerlendirme Formu
EK E6 - Değerlendirme Formu (Bakanlık - İşbirliği Kuruluşu)