Haksız Fiyat Değerlendirme

22 Ocak 2024
 1. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile ilgili mevzuat nedir?
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Ek 1’inci maddesinde düzenlenmiş olup Kurul ile ilgili diğer esaslar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
 
 1. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?
Kurul;
 1. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü (BAŞKAN),
 2. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü (BAŞKAN VEKİLİ),
 3. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,
 4. Ticaret Bakanlığı İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
 5. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,
 6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen birer yönetim kurulu üyesi ya da genel sekreter yahut genel sekreter yardımcısı,
 7. Tüketicileri temsilen 3/7/2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Reklam Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen üye,
 8. Perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile Gıda Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı olmak üzere,
toplam on üç üyeden oluşur.
 
 1. Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk Nedir?

Fahiş fiyat artışı: Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışı,

Stokçuluk: Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerini,

ifade etmektedir.