Ticaret Sicili

22 Ocak 2024

1) MERSİS nedir?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. Sistemin ikinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.


2) MERSİS’in ülkemizin e-dönüşüm sürecindeki yeri nedir?

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir.


3) MERSİS’in getirdiği faydalar nelerdir?

MERSİS sayesinde ticaret sicili kayıtlarının ve dayanağı olan belgelerin elektronik ortamda merkezi bir veri tabanında tutulması ve depolanması, ticaret sicilinde Kanunun öngördüğü aleniyetin sağlanması ve güvenin oluşturulması, sicil işlemlerinde iş akışlarının standart hale getirilerek basitleştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması, sistemden alınan anlık verilerle hızlı ve doğru analiz ve raporlama yapılabilmesi personel iş yükünün azaltılması ve giderlerden tasarruf sağlanması gibi temel faydalar sağlanmıştır.


4) MERSİS ülkemizdeki tüm ticaret sicili müdürlüklerinde kullanılmakta mıdır?

Evet, MERSİS ülkemizde yer alan 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında kullanılmaktadır.


5) MERSİS kullanılarak hangi ticaret sicili işlemleri yapılabilmektedir?

Mevzuatta öngörülen bütün tescil işlemleri MERSİS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmekte, böylelikle MERSİS, vatandaşlarımızın şirket işlemlerine ilişkin birçok kolaylığı da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Sistem kullanılarak aşağıdaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir;

Kuruluş (ticari işletmeler, limited şirket, anonim şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif, şube)
Acentelik İşlemleri
Birleşme
Bölünme
Tür Değişikliği
Değişiklik (adres değişikliği, sermaye değişikliği, pay devirleri, yetkili değişiklikleri vb. sözleşme değişikliği işlemleri)
Ticari İşletme Devri
Tasfiye
Ek Tasfiye
Tasfiyeden Dönüş
Terkin
İhya
Merkez Nakli
Merkez Nakli Sonucu Silinme
İflas İşlemleri
Yönetim Kayyımı İşlemleri
Denetim Kayyımı İşlemleri
İnternet Sitesi Tescili
Ad-Soyad Değişikliği
Konkordato İşlemleri
İç Yönerge Tescili (Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergeleri)

 

6) MERSİS numarası nedir?

Ticaret siciline kayıtlı olan ticaret şirketi ve ticari işletmelere MERSİS’te verilen 16 haneli tekil ve benzersiz numara MERSİS numarasıdır. MERSİS numarası gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için ise vergi numarası kullanılarak oluşturulmaktadır.


7) MERSİS’e nasıl üye olabilirim?

MERSİS ana sayfasına erişim sağlandıktan sonra “Giriş” butonuna basıldığında açılan ekranda yer alan “Üye Ol” butonu kullanılarak MERSİS’e üye olunabilmektedir.


8) MERSİS’e üye olurken/bir kişiyi ortak ya da yetkili eklerken adresle ilgili hata mesajı alıyorum, ne yapmam gerekiyor?

MERSİS kişi bilgileriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce tutulan MERNİS kayıtlarıyla entegre bir biçimde çalışmakta olup, kişi bilgileri Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kullanılarak elektronik ortamda sorgulanmakta ve doğrulanmaktadır.
Sistemde kişi adres bilgisiyle ilgili alınan bir hata mesajı varsa, kişinin öncelikle nüfusta kayıtlı geçerli bir ikametgah adresinin olup olmadığını teyit etmek için nüfus müdürlüklerine başvurması, kayıtlı bir ikametgah adresi yoksa kaydettirmesi gerekmektedir.


9) MERSİS’e nasıl giriş yapabilirim?

Sisteme bir kez üye olunduktan sonra MERSİS ana sayfasına yer alan “Giriş” kısmında sunulan “E-devlet”, “MERSİS Hesabı”, E-İmza” ve “Mobil İmza” seçeneklerinden herhangi birisiyle Sisteme giriş yapılabilmektedir.


10) MERSİS’te ticaret sicili işlemlerine yönelik başvuruları kimler yapabilir?

MERSİS’te kuruluş başvuruları tüm kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Değişiklik başvuruları ise şirketin/ticari işletmenin yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan, başvuru yapmak amacıyla kendilerine şirket/ticari işletme yetkililer tarafından MERSİS üzerinden vekalet verilen kişilerin de başvuru yapmaları imkan dahilindedir.


11) MERSİS üzerinden bir şirketle ilgili bilgiye nasıl ulaşabilirim?

MERSİS’e kayıtlı olup Sisteme giriş yapan her kullanıcı, açılan ekranda yer alan “Sorgular” bölümündeki “Firma Sorgu” kısmını kullanarak şirketlerin temel bilgilerine ulaşabilmektedir.


12) MERSİS’te yapılabilecek işlemlerle ilgili yardım dokümanlarına nereden ulaşabilirim?

MERSİS ana sayfasındaki “Yardım” kısmından Sistemde yapılabilecek işlemlerle ilgili yardım dokümanlarına ulaşılabilmektedir. 


13) MERSİS’in entegre olduğu başka sistemler var mıdır?

MERSİS, kamu kurumlarınca tutulan bilgi sistemleriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, vergi numarası, bildirim yükümlükleri, sözleşme imza tasdiki ve e-devlet üzerinden hizmet sunumu kapsamında ilgili kurumlarla entegrasyonlar gerçekleştirilmiş olup, pek çok kamu kurum ve kuruluşuyla veri paylaşımı sağlanmaktadır.


14) Şirketimin/Ticari işletmemin MERSİS kayıtlarında güncelleme/düzeltme yapmak istiyorum, nereye başvurmalıyım?

MERSİS kayıtlarıyla ilgili güncelleme/düzeltme talepleri için, şirketin/ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

15) Sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğum ticari işletme veya şirketleri nasıl sorgulayabilirim?

Vatandaşlarımız E-Devlette yer alan ve Bakanlığımızca sunulan  “Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler” hizmetini kullanarak sahibi, ortağı veya yetkilisi oldukları şirket/ticari işletmeleri sorgulayabilmektedirler. Ayrıca söz konusu sorgulama 29.12.2023 tarihinde devreye alınan MERSİS Mobil uygulaması üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak "Ticari Hayatım" başlıklı hizmet kullanılmak suretiyle de yapılabilmektedir.

16) Bilgim olmadan adıma şirket kurulmasını önlemek için ne yapabilirim?

Bakanlığımızın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, "Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” E-Devlet hizmeti 30.12.2021 tarihinde devreye alınmıştır. Bilgileri dışında kimlik bilgilerinin kullanılarak şirkete/ticari işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmesinden endişe duyan vatandaşlarımız, bu hizmeti kullanarak kendi e-devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine anlık olarak kısıt koyabilecekler ve yine bu hizmeti kullanarak daha önce ekledikleri kısıtı kaldırabileceklerdir. Ayrıca söz konusu kısıtlama 29.12.2023 tarihinde devreye alınan MERSİS Mobil uygulaması üzerinden "Kısıtlama İşlemleri" başlıklı hizmet kullanılmak suretiyle de yapılabilmektedir.