2020 yılında etkisini artıran COVID-19 Filipinler'in kamu maliyesini vurdu

02 Mart 2021

Ocak-Aralık 2020 dönemi itibarıyla bütçe açığı 1 Trilyon 371 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 28,2 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti. 2020 yılı için hükümet tarafından bütçe açığı beklentisi 1 Trilyon 815 milyar Pezo (yaklaşık: 37,3 milyar ABD Doları) olarak revize edilmiştir. Böylece, beklenen bütçe açığına göre %24,5 oranında daha az bütçe açığı gerçekleşti. Ancak, 2019 yılındaki 660 milyar Pezo tutarındaki bütçe açığının 2 katından fazla oranda 2020 yılında bütçe açığı verilmiştir.
Bütçe açığındaki en önemli sebepler arasında 2020 yılında kamu gelirlerindeki %8,97 oranındaki azalış gösterilmektedir. Yine, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında %11,31 oranında artan kamu harcamaları da açığın büyümesinde etkili olmuştur. 2020 yılındaki bütçe açığı GSYİH’nın %7,63’ü olmuştur. 2019 yılında ise bütçe açığının GSYİH’ye oranı %3,38 idi.

Ocak- Aralık 2020 dönemi itibarıyla, kamu gelirleri 2 Trilyon 856 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 58,7 milyar ABD Doları) olmuştur. 2019 yılı sonu itibarıyla kıyaslandığında kamu gelirlerinde de %8,97 oranında azalış yaşanmıştır. Öte yandan, hükümet tarafından 2020 yılında 2 Trilyon 519 milyar Filipinler Pezosu olarak beklenen kamu gelirleri %13,34 oranında beklenenden daha pozitif bir eğilim göstermiştir. Kamu gelirlerinin 2 Trilyon 504 milyar Pezoluk kısmı (%87,69) “Vergi Gelirleri”nden oluşmakta iken, vergi dışı gelirler (354,5 milyar Pezo) toplam kamu gelirlerinin %12,31’i oldu.

Aralık 2020 döneminde ise kamu gelirleri, 2019 yılının aynı dönemine göre %1,95 oranında azalış ile 238,5 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 4,9 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti.

Ocak- Aralık 2020 döneminde kamu harcamaları bir önceki yıla göre %11,31 oranında artarak 4 Trilyon 227 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 86,9 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu veri kapsamında kamu harcamaları için daha önce hükümet 2020 yılına yönelik tahminini 4 Trilyon 335 milyar Filipinler Pezosu olarak revize etmişti. Bu kapsamda, gerçekleşme tahminlerin %2,49 altında kalmış oldu. Kamu harcamalarındaki artışta en önemli etken COVID-19 ile mücadele ve yeniden normalleşmeye yönelik harcamalar olmuştur. Özellikle, RA 111494 sayılı “Bayanihan to Recover as One Act I - II” yasaları kapsamında yapılan harcamalar ile yılın ilk 9 ayında kamu harcamaları ve bütçe açığında artışlar yaşanmıştı.Güncel gelişmeler kapsamında, Filipinler temsilciler meclisi tarafından daha önce Bayanihan I ve II olarak adlandırılan yasalar ile COVID-19 pandemisi ile mücadele ve etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin olan yasanın 3 üncüsünün çıkarılması (Bayanihan III) için teklif verildi. 420 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık:8,7 milyar ABD Doları) tutarındaki öneri ekonomik iyileşme paketi, pandemiden etkilenen ailelere sosyal iyileştirme programı yardımı için 108 milyar Pezo, kritik olarak etkilenen endüstrilerdeki kuruluşların üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için 100 milyar Pezo, tarım sektöründeki işçiler için 70 milyar Pezo ve küçük işletmelerin çalışanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak sübvansiyonlar için 52 milyar Pezoluk başlıkları içermektedir. Ayrıca, işsizler için 30 milyar Pezo; eğitim kurumları için internet harcamalarına yönelik 30 milyar Pezo ve tayfundan etkilenen alanların rehabilitasyonu için 5 milyar Pezo tutarındaki destek paketlerine de yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 8628 sayılı Meclis yasa teklifi meclise sunulmuş olup, ilerleyen günlerde görüşülerek sonuca bağlanması beklenmektedir.