Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Seminerleri

Asya Kalkınma Bankası 2020 yılı İş Fırsatları Seminerleri (Business Opportunities Seminars - BOS) Ağustos-2020'den itibaren "Sanal Ortam"da düzenlenecektir. İlgili seminerlerde işbirliği yapmak veya spesifik toplantılara ev sahipliği yapmak için Ticaret Müşavirliğimiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

01 Haziran 2020

Asya Kalkınma Bankası’ndan (ADB) alınan Manila Büyükelçiliği’ni muhatap e-posta yazısı ve eklerinde, COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 yılında Taşkent’te gerçekleştirilmesi planlanan İş Fırsatları Seminerlerinin (Business Opportunities Seminars-BOS) 2021 yılı içerisinde bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği, bununla birlikte, kesin tarihleri daha sonra açıklanmak üzere Ağutos-2020 tarihinden itibaren söz konusu seminerlerin “sanal ortamda” düzenlenmesinin Bankalarınca uygun görüldüğü hususu aktarılarak, ilgili seminerlerin düzenlenmesinde işbirliği yapmak isteyen veya bahse konu seminerlerde spesifik bir konu ile toplantılara ev sahipliği yapmak isteyen Bankaları üyelerinin ilgili taleplerinin ve detaylı bilgilerinin 10 Haziran 2020 tarihine kadar iletilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu e-posta ekinde iletilen bilgi notu ilişikte yer almakta olup, ülkemiz işbirliği kuruluşlarınca bahse konu seminerlerin düzenlenmesinde işbirliği yapma ve/veya spesifik bir konuda toplantıya ev sahipliği yapma konusunda talep olması halinde, ilgili tarihe kadar gelecek başvurular Ticaret Müşavirliğimizce Asya Kalkınma Bankası yetkili birimine iletilecektir.

Aşağıdaki linte ilgili duyuru yer almaktadır.

https://ticaret.gov.tr/data/5ed47c9b13b876a40814aaec/adb/20200519 Revised Memo RBOS-BOS-2020_signed.pdf