Pandeminin etkileri kapsamında Filipinler'de imalat sanayii daralmaya devam ediyor

12 Mart 2021

Ocak-2021’de sanayi üretimi, Üretim Değeri Endeksi (VaPI)’ye göre, üretim yıllık olarak, %21,1 oranında düşüş kaydetti. Böylece, Aralık-2020 ile birlikte üst üste 11 inci ayda da imalat sanayi verilerinde düşüş yaşandı. Ocak-2020 döneminde Üretim Değeri Endeksi (VaPI) %1,7 oranında daralmıştı.
 
Alt sektörler bazında, Ocak-2021 döneminde, 22 alt sektörden 18’inde azalış görülürken bunlar arasında en fazla düşüş  mobilya ve diğer orman ürünlerinde %53,5 ile gerçekleşmiştir. Yine, pterol ve petrol mamulleri üretiminde %53,1 ve makine ve teçhizat imalatında %51 daralma gerçekleşmiştir.
 
 
Benzer şekilde, İmalat Sanayii Üretim Hacmi Endeksi (VoPI), Ocak-2021 dönemi itibarıyla %16,7 oranında daralma göstermiştir. Bir önceki aydaki %12 oranından daha yüksek bir yıllık daralma verisi ortaya çıkmıştır. Ocak-2020 döneminde bu veri pozitif yönde %1,3 idi.
 
Alt sektörler bazında, orman ürünlerinde (%53,4), elektrik makine ve cihazlar (%48,9) ve tütün mamulleri (%42,6) en fazla düşüş kaydeden sektörler oldu. 
 
Öte yandan, PMI endeksi Şubat-2021 döneminde 52,5 olarak gerçekleşti ve Ocak-2020’deki seviye ile aynı olarak gerçekleşti. Daha önce, Aralık-2020 dönemindeki 49,5 puana göre ise iyileşme işareti devam etti. İlgili dönemde, Filipinler ASEAN ülkeleri arasında Singapur’dan sonra en iyi veriye sahip ikinci ülke oldu.
 
Hem VoPI hem de VaPI endekslerine göre imalat sanayiinde daralma açıkça görülmektedir.