Filipinler'de Net Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi Düştü

13 Ocak 2021

Filipinler’de Ocak- Ekim 2020 döneminde net doğrudan yabancı yatırımlarda 2019 yılının aynı dönemine göre %766,4 gibi önemli bir artış oranı ile Japonya ilk sırayı almış ve  509,87 milyon ABD Doları yatırım gerçekleştirmiştir. 2019 yılının aynı döneminde Japonya’nın doğrudan yabancı yatırımları sadece 59,85 milyon ABD Doları seviyesinde kalmıştı. İkinci sıradaki Hollanda’nın 205,54 (%355 artış), üçüncü ABD’nin net doğrudan yabancı yatırımı ise 138,89 (%1,81 artış) milyon ABD Doları olmuştur. Yine, Singapur’un Ocak-Ekim 2020 dönemindeki yatırımlarında 2019 yılının aynı dönemine göre %14,5 dolayında bir azalış gerçekleşmiş olup ülkenin bu dönemdeki net yatırımları 61,19 milyon ABD Doları olarak kayıtlara geçmiştir.
 
Tayvan (ROC)’ın net doğrudan yabancı yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,55 oranında azalarak 51,35 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin tarafından çekilen doğrudan yabancı yatırımlarda da COVID-19 etkilerine bağlı olarak yavaşlayan inşaat sektörünün etkisiyle %68,33 oranında bir gerileme gerçekleşmiş ve 33,05 milyon ABD Doları olarak veriler kaydedilmiştir. Yine, Güney Kore (25,3 milyon ABD Doları) ve Hong Kong (10,4 milyon ABD Doları) tarafından yapılan doğrudan yatırımlarda da %38,4 ve %88,8 oranında gerileme gerçekleşmiştir.
 
Türkiye’nin Ocak-Ekim 2020 döneminde Filipinler’e doğrudan yabancı yatırım miktarı bir önceki yılar göre %17,5 oranında azalarak 590 bin ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
 
Ocak-Ekim 2020 döneminde Avrupa Birliği’nden toplam 275,8 milyon ABD Doları, ASEAN ülkelerinden ise toplam 82,88 milyon ABD Doları tutarında net doğrudan yabancı sermaye akımı gerçekleşmiştir.
 
Ocak-Ekim 2020 döneminde toplam doğrudan net yabancı yatırımlar 5,25 milyar ABD Doları olarak ölçülmüştür. 2019 yılının aynı dönemine göre %10,17 oranında düşüş kaydedilmiştir. Söz konusu düşüş Filipinler ekonomisinin COVID-19’un etkileri kapsamında yaşadığı ekonomik daralma verisi ile hemen hemen paralel bir seyir izlemektedir. 2020 yılı ilk üç aylık dönem itibarıyla Filipinler ekonomisi %11,5 oranında daralmıştı.