Filipinler Ekonomisi %9,5 Daraldı

29 Ocak 2021

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 16,9 düşerek 1981 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kaydedilmişti. Öte yandan, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise GSYİH %11,5 oranında düşüş yaşanmıştı. Son olarak, 2020 yılı Ekim-Aralık döneminde de %8,3 oranında GSYİH’da düşüş yaşanması ile birlikte, böylece, Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 2020 yılında GSYİH’daki azalış %9,5 olarak kaydedilmiştir. Buna göre, Filipinler ekonomisi 1998 yılından bu yana ilk defa daralmıştır. %9,5 oranında daralma, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile NEDA’nın Filipinler ekonomisindeki 2020 yılı daralma beklentileri olan ortalama %5 ila %8,5 arasındaki tahminlerinin çok üzerinde olmuştur.

Filipinler’de COVID-19 pandemisinin etkilerinin ölçülmesinde en çarpıcı gösterge GSYİH’daki gerileme olarak belirtilirken, 2020 yılındaki %9,5 oranında daralma Filipinler tarihinde negatif yönlü bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir.Dördüncü çeyrekteki azalışa sebep olan sektörler sırasıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 azalış ile inşaat ve inşaat malzemeleri, %42,7 azalış ile turizm ve konaklama, %45,2 oranında azalış ile diğer hizmetler olmuştur. Yine, başlıca ekonomik sektörler bazında tarım ve ormancılık  bu dönemde %2,5, hizmet sektörü %8,4 ve imalat sanayi %9,9 oranında daralmıştır.

2020 yılı için yıllık bazda, tarım ve hayvancılık %0,2, hizmetler sektörü %9,1 ve imalat sanayii %13,1 oranında daralmıştır. Böylece yılın ilk çeyreğindeki %0,7, ikinci çeyrektki %16,9 ve üçüncü çeyrekteki %11,4 daralma ile birlikte yılın ilk son çeyreğindeki %8,3 daralmanın etkisiyle 2020 yılında GSYİH’de 2019 yılına göre %9,5 daralma gerçekleşmiştir. Bu oran, NEDA’nın yıl sonundaki olası en fazla düşüş beklentisinin 2 katına yakındır.