Filipinler'de Ticareti Etkileyen COVID-19 Düzenlemesi

26 Mart 2020

24.03.2020 tarihli ve 15 numaralı Karar kapsamında Filipinler'de COVID-19 ile mücadelede Başkanlık Makamı tarafından yetkilendirilen "Inter-Agency Task Force" tarafından bazı yetkiler ile donatılmıştır.

Bu kapsamda, yerli üretimi ve vatandaşa yönelik üretimi koruyan ve arzı sağlayacak kriterler getirilmiştir.

İlaç, İlaç Hammaddesi ve Medikal Ekipmanlar konusunda ihracatçı firmaların en az %80 oranında günlük üretimlerinin yurtiçi pazara iletileceği ve vergiler yönünden bu satışların İhracat sayılacağı hususu Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkisi ile uygun bulunmuştur. Ayrıca, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na ilaç, medikal ürünler, medikal cihazlar ve bunların paketlenmesine ilişkin üretim faaliyetlerinin tam vardiya olarak çalışmasının sağlanmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Yine, COVID-19 kapsamında her türlü yardımın kabulüne ilişkin düzenlemeler, konaklama ve ulaşıma ilişkin ek düzenlemeler ve diğer düzenlemeler yayımlanmıştır.

Tarım alanında, üretimine devam edilecek ürünler, fiyat düzenlemeleri gibi hususlarda yetkilendirmeler yapılmıştır.

Aşağıda ilgili haber ve düzenleme yer almaktadır.