KOVID-19 pandemisine bağlı olarak 2020'nin ilk 8 ayında Moğolistan'ın Sosyo-Ekonomik Durumu

16 Ekim 2020

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nden 2020 yılının ilk 8 ayında 14 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan Ağustos 2020 - Moğolistan'ın Sosyo-Ekonomik Durumu aylık istatistik bültenine göre,
• Toplam sanayi üretimi% 18,4 azaldı,
• Madencilik ve taşocakçılığı üretimi% 25,5 azaldı,
• İhracat% 16,9 azaldı,
• İthalat% 15,6 azaldı,
• Devlet bütçe geliri ve hibeleri % 20.9, azaldı
• Tüketim mal ve hizmet fiyatları % 2,1 arttı,
• Devlet bütçe harcamaları ve net krediler % 32,1 arttı,
• Anapara borçları 2020'nin ilk 8 ayına göre% 15,6 arttı

 

KOVID-19 salgını ve Çin ekonomisindeki yavaşlama, küresel mineral ürün talebinde ve Moğolistan'ın kömür, bakır konsantresi, demir bir, çinko konsantresi ve petrol ihracatında düşüşe ve Moğolistan'ın genel ekonomisinin yavaşlamasına yol açtı.
 
Enflasyon 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 puan azalarak % 2,1'e ulaştı. Enflasyon, merkez bankasının hedeflediği seviyenin (%8) altında olup, ekonomik aktivitenin zayıfladığını göstermektedir.
 
Ağustos 2020'de MNT'nin ABD doları karşısındaki ortalama aylık döviz kuru bir önceki aya göre %0,4 değer kaybetti, CNY karşısındaki ortalama aylık döviz kuru %1,7 değer kaybetti ve RUB karşısındaki ortalama aylık döviz kuru % 2,6 değer kazandı.
 
Bankacılık sisteminde takipteki krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak toplam kredilerin %11,3'ünü oluştururken, vadesi geçen krediler toplam kredilerin %6,5'ini oluşturarak önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artmıştır.
 
Devlet bütçesine ödenen kurumlar vergisi ve KDV gelirlerinin bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre gerilemesi, yerli üretim, tüccarlar ve hizmet sağlayıcıların başarısız olduğuna işaret etmektedir.
 
2020'nin ilk yarısında 76,4 bin (%79,4) tüzel kişi toptan ve perakende ticarette faaliyet gösteriyordu. 2020 yılının ilk 7 ayında perakende ticaret sektörü toplam satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,8, konaklama sektörü geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,2 ve yemek hizmetleri sektörü gelirleri ise %5,3 azaldı.
 
Ülke çapında alkollü içeceklerin açılış saatlerinin kısaltılması ve tatil köylerinin, barların ve dans kulüplerinin kapatılması, tüketim vergisi gelirlerini düşürmüştür. Alkol, şarap ve biraya uygulanan iç tüketim vergisi, 2020'nin ilk yarısında 24,3 milyar MNT (%22,1) azaldı.
 
2020 yılında hükümet bütçe açığı GSYİH'nin %5,1'i olarak tahmin edilirken, 2020'nin ilk yarısında toplam bütçe açığı GSYİH'nin 2,2 trilyon MNT'sine (%13,1) ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında bütçe açığı MNT 2,6 trilyona ulaştı. Bunun nedeni, Çin ekonomisindeki yavaşlama, madencilik hammaddelerine olan talebin azalması, düşen bütçe gelirleri ve KOVID-19 salgınını önleme tedbirleri nedeniyle artan kamu harcamalarıdır.
 
2020 yılının ilk 8 ayında, toplam sanayi üretimi, esas olarak madencilik ve taş ocakçılığındaki %25,5'lik azalmaya bağlı olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,4 azaldı. Madencilik sektöründeki düşüş, kömür üretimindeki %57,8'lik düşüşten kaynaklanırken, bunu 2020'nin ilk sekiz ayında kömür ihracatındaki %45,3 düşüş izledi.
 
Maden ihracatının büyük bir kısmını oluşturan kömür, 2020'nin ilk yarısında 8,4 milyon ton karayolu ile taşınarak, geçen yılın aynı dönemine göre %55,5 oranında azaldı.
 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, Koronavirüs ve Ekonomi-Ağustos Bülteni, 14 Ekim 2020
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği