Moğolistan, 2021 yılının Ocak ayında 181,1 milyon ABD Doları dış ticaret fazlası verdi

Moğolistan'ın ihracatı 2021 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı

10 Şubat 2021

2021 yılının Ocak ayında Moğolistan’ın toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın Ocak ayına göre 166,4 milyon ABD Doları (yüzde 17,8) yükselişle 1,1 milyar ABD Doları oldu. Dış ticaret fazlası ise 181,1 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının Ocak ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 39,4 (180,9 milyon ABD Doları) artarak 639,9 milyon ABD Doları oldu.
 
Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 562,7 milyon ABD Doları (%87,9); hazır gıda maddeleri ihracatı 16,7 milyon ABD Doları (%2,6); sebze ihracatı 13,1 milyon ABD Doları (%2,0); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 11,0 milyon ABD Doları (%1,7) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %94,2'dir.
 
Ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %100’ü Çin'e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının %81,6’sı Çin'e, %18,4’ü Rusya Federasyonu'na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin'e; taranmış kaşmir ihracatının %100’ü İtalya'ya; yıkanmış kaşmir, ham post ve deri ihracatının tamamı Çin'e gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 86,6'sı bu mallara aittir.
 
Bu dönemde Moğolistan, 28 ülkeye mal ihraç ederken %92,4 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i ABD (%3,5) ve Singapur (%2,8) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %98,7 olmuştur.
 
Moğolistan'ın ithalatı, 2021 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 (14,5 milyon ABD Doları) azalarak 458,8 milyon ABD Doları oldu.
 
Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 85,2 milyon ABD Doları (%18,6); minerallerin ithalatı 96,2 milyon ABD Doları (%21,0) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 81,1 milyon ABD Doları (%84,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 78,9 milyon ABD Doları (%17,2); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 75,6 milyon ABD Doları (%16,5); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 24,3 milyon ABD Doları (%5,3) ); kimyasal ürünlerin ithalatı 29,6 milyon ABD Doları (%6,5) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %85,1'i bu mal ve ürünlerden gerçekleştirilmiştir.
 
Moğolistan’ın bu dönemde gerçekleştirdiği ithalatında %34,1 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%29,1), Japonya (%8,8), Kore Cumhuriyeti (%3,9), Almanya (%3,7) ve ABD (%3,0) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %82,3'üne karşılık gelmektedir.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği