Moğolistan’ın Toplam Dış Ticaret Hacmi 2021 Yılının İlk İki Ayında Yüzde 48,4 Arttı

23 Mart 2021

2021 yılının ilk iki ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 1,3 milyar ABD doları ihracat, 922,3 milyon ABD doları ithalat olmak üzere toplam 2,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 736,1 milyon ABD doları (%48,4), ihracat 563,8 milyon ABD doları (%73,2), ithalat ise 172,3 milyon ABD doları (%23,0) artmıştır. Şubat 2021'de ihracat 54,8 milyon ABD doları (%8,6) artarak 694,7 milyon ABD dolarına, ithalat ise bir önceki aya göre 4,6 milyon ABD doları (%1,0) artarak 463,5 milyon ABD dolarına ulaştı.Dış ticaret dengesi, 2021 yılının ilk iki ayında 412,3 milyon ABD doları fazla verirken, 20,7 milyon ABD doları olan 2020'nin ilk iki ayındaki dış ticaret fazlası 391,6 milyon ABD doları arttı. Çin ile ticaret, 2021 yılının ilk 2 ayında 1,6 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu değer toplam dış ticaret hacminin %69,6'sına karşılık gelmektedir.Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 1,2 milyar ABD Doları (%88,3); sebze ihracatı 36,3 milyon ABD Doları (%2,7); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 27,0 milyon ABD doları (%2,0); hazır gıda maddeleri ihracatı 21,7 milyon ABD Doları (%1,6); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 20,3 milyon ABD Doları (%1,5) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %96,1'idir.
 


Ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %92,8’i Çin'e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının %79,6’sı Çin'e, %20,4’ü Rusya Federasyonu'na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin'e; taranmış kaşmir ihracatının %92,4’ü İtalya'ya; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin'e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının tamamı Güney Kore’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 88,2'si bu mallara aittir.
 
Bu dönemde Moğolistan, 40 ülkeye mal ihraç ederken %91,4 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i Singapur (%2,6) ve Güney Kore (%2,2) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %96,2 olmuştur.
 


Moğolistan'ın ithalatı, 2021 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,0 (172,3 milyon ABD Doları) artarak 922,3 milyon ABD Doları oldu.
 
Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 166,4 milyon ABD Doları (%18,0); minerallerin ithalatı 177,2 milyon ABD Doları (%19,2) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 147,2 milyon ABD Doları (%83,0)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 158,1 milyon ABD Doları (%17,1); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 181,3 milyon ABD Doları (%19,7); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 53,4 milyon ABD Doları (%5,8); kimyasal ürünlerin ithalatı 63,2 milyon ABD Doları (%6,9) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %86,7'si bu ürünlerden gerçekleştirilmiştir.
 
Moğolistan’ın bu dönemde gerçekleştirdiği ithalatında %37,6 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%27,9), Japonya (%8,0), Kore Cumhuriyeti (%3,7), Almanya (%3,2) ve ABD (%2,9) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %83,3'üne karşılık gelmektedir.Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği