Moğolistan ekonomisi 2020 yılında yüzde 5,3 küçüldü

17 Şubat 2021
2020 yılında, üretim yaklaşımının ön tahminine göre, cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 37,0 trilyon MNT olurken, 2019 yılına göre 322,3 milyar MNT (%0,9) azaldı. 2010 yılı sabit fiyatlarına göre GSYİH, 2019 yılına kıyasla 1,0 trilyon MNT (%5,3) azalarak 18,0 trilyon MNT oldu.


 
GSYİH'nin 2010 sabit fiyatlarla büyüme oranı 2018 ve 2019'da sırasıyla %7,2 ve %5,2 oldu. Ancak 2010 sabit fiyatlarla GSYİH büyüme oranı 2020'nin ilk çeyreğinde %-10,7, 2020'nin ilk yarısında %-9,7, 2020'nin ilk 9 ayında %-9,3 ve 2020'de %-5,3 oldu.
 

 
2020 yılının dördüncü çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2010 sabit fiyatlarla bir önceki çeyreğe göre %2,9 arttı.
 


Sektörlerin 2010 yılı sabit fiyatlarla GSYH'nin % 5,3 küçülme oranına katkıları açısından, madencilik ve taşocakçılığı sektörü -2,0 puan, hizmet sektörü -3,0 puan olurken hizmet sektöründe ulaşım, bilgi ve iletişim sektörünün -1,5 puan, toptan ve perakende ticaret sektörünün -1,3 ve ürünlerden elde edilen net vergilerin katkısı (-1,1) puan oldu.
 
2020 yılında 2010 sabit fiyatlarla tarım sektörünün katma değeri 2,7 trilyon MNT olurken, 2019 yılına göre %6,2 arttı.
 
Madencilik ve taşocakçılığı sektörünün 2010 sabit fiyatlarla katma değeri, 2019 yılına göre %9,4 düşüşle 3,6 trilyon MNT oldu. Bu düşüşün başlıca sebebi kömür ve ham petrol üretimi ve ihracatındaki düşüşlerdir. Ancak metal cevheri çıkarımı arttı.
 
Sanayi ve inşaat sektörü (madencilik ve taşocakçılığı hariç) 2010 sabit fiyatlarla katma değeri, 2019 yılına göre %1,1 düşüşle 2,4 trilyon MNT oldu. İmalat sektöründeki düşüşün başlıca sebebi, gıda üretimi artmasına rağmen tekstil imalatındaki düşüştür.
 
2010 sabit fiyatlarla hizmet sektörünün katma değeri, 2019 yılına göre 568,9 milyar MNT (%7,1) azalarak 7,4 trilyon MNT oldu. Bu düşüş temel olarak ulaştırma sektöründeki %20,1, toptan ve perakende ticaret sektöründeki %11,1, konaklama ve yemek hizmetleri sektöründeki %29,7 düşüşten kaynaklanmıştır.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği