Moğolistan’ın Toplam Dış Ticaret Hacmi 2021 Yılının İlk 4 ayında Yüzde 50,6 Arttı

17 Mayıs 2021

2021 yılının ilk 4 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 4,5 milyar ABD doları olup ihracat, 2,5 milyar ABD dolarına, ithalat ise 2,0 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 1,5 milyar ABD doları (%50,6), ihracat 1,1 milyar ABD doları (%81,8), ithalat ise 374,9 milyon ABD doları (%23,6) artmıştır.


İhraç edilen malların yüzde 98,8'i döviz cinsinden ödenen işlemlerden geliyor.Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 2,2 milyar ABD doları (%87,5); sebze ihracatı 69,1 milyon ABD doları (%2,8); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 52,4 milyon ABD doları (%2,1); hazır gıda maddeleri ihracatı 36,0 milyon ABD doları (%1,4); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 65,8 milyon ABD doları (%2,6) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %96,4'üdür.


2021 yılının ilk 4 ayında, ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %94,1’i Çin'e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının %79,4’ü Çin'e, %20,6’sı Rusya Federasyonu'na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin'e; taranmış kaşmir ihracatının %38,7’si İtalya'ya, %33,6’sı Çin’e; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin'e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının tamamı Güney Kore’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 87,6'sı bu mallara aittir.

Bu dönemde Moğolistan, 48 ülkeye mal ihraç ederken %92,5 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i Güney Kore (%2,3) ve Singapur (%2,0) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %96,9 olmuştur. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise %0,05 pay (1,3 milyon ABD doları) almıştır.


Moğolistan'ın ithalatı, 2021 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 (374,9 milyon ABD doları) artarak 2,0 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 340,6 milyon ABD doları (%17,4); minerallerin ithalatı 364,2 milyon ABD doları (%18,6) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 303,0 milyon ABD doları (%83,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 316,0 milyon ABD doları (%16,1); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 414,0 milyon ABD doları (%21,1); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 130,2 milyon ABD doları (%6,6); kimyasal ürünlerin ithalatı 153,0 milyon ABD doları (%7,8) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %87,6'sı bu ürünlerden gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan’ın bu dönemde 127 ülke ile gerçekleştirdiği ithalatında %38,0 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%27,5), Japonya (%7,1), Kore Cumhuriyeti (%4,1), ABD (%3,4) ve Almanya (%3,3) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %83,4'üne karşılık gelmektedir. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından %0,7 pay (14,2 milyon ABD doları) almıştır.


Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği