Moğolistan, 2020 yılında 2,3 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası verdi

Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı

11 Ocak 2021

2020 yılında Moğolistan 149 ülke ile ticaret yaparken toplam dış ticaret hacmi, geçen yıla göre 876,9 milyon ABD Doları (yüzde 6,4) düşüşle 12,9 milyar ABD Doları oldu. Dış ticaret fazlası ise 2,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılında 2019’a göre yüzde 0,6 (43,3 milyon ABD Doları) azalarak 7,6 milyar ABD Doları oldu.
 
İhraç edilen malların yüzde 99,4'ü döviz cinsinden ödenen işlemlerden geliyor. Döviz cinsinden ödenen ticaret hacmi, geçen yıla göre 46,8 milyon ABD Doları (%0,6) artmıştır.
 
2020 yılında doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toplam ihracat hacmi 1.370,9 milyon ABD Doları (yüzde 327,1) artarak ihracata en fazla katkıyı bu ürün grubu sağlamıştır.
 
Diğer taraftan, toplam ihraç edilen ürünler arasında mineral ürünler 1.121,8 milyon ABD Doları (yüzde 17,6); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 155,2 milyon dolar (yüzde 35,7); canlı hayvanlar, hayvansal ürünler 44,5 milyon dolar (yüzde 45,5); işlenmemiş deri, deri, kürklü deri ve bunlardan mamul eşya ihracatı 6,7 milyon dolar (yüzde 47,4); ana metaller ve bunlardan eşya ihracatı 11,2 milyon ABD Doları (yüzde 14,4) azalmıştır.
 
2020 yılında ihraç edilen ürünlerde mineral ürünlerin pay %69,4 iken mineral ürünlerin yüzde 96,2'sini kömür, bakır konsantresi, molibden konsantresi, fluorspar, demir cevherleri, çinko cevherleri ve konsantreleri ile ham petrol oluşturmaktadır. Ürün özelinde ilk 10 ürüne bakıldığında; ihracattan kömür %28,0, altın %23,6, bakır konsantresi %23,5, demir cevheri ve konsantresi 8,4, kaşmir ürünleri %2,7, çinko cevheri ve konsantresi %2,2, fluorspar %2,1, ham petrol %2,0 ve kurşun cevheri ve konsantresi %0,8 pay almıştır. Bu ilk 10 ürün ihracatın toplam %93,3’ünü oluşturmuştur.
 
2019 yılı ile karşılaştırıldığında kömür ihracatı 7.879,7 bin ton azalırken, değer bazında 950,7 milyon ABD Doları, birim fiyatı olarak ise 10,0 ABD Doları azaldı. İhraç edilen kömürün yüzde 95,2'si Çin'e gidiyor.
 
2019 yılı ile karşılaştırıldığında bakır konsantresi ihracatı 8,6 bin ton azalırken, ortalama birim fiyatı 4,9 ABD Doları, değer bazında ise 17,9 milyon ABD Doları azaldı. İhraç edilen bakır konsantresinin yüzde 100,0'ü Çin'e gidiyor.
 
Molibden konsantresi 675,5 ton artarken, ortalama birim fiyatı 8.614,5 ABD dolarından 6.394,9 ABD dolarına geriledi ve toplam tutar 8,3 bin ABD doları azaldı. Molibden konsantresi Çin (%85,1) ve Kore Cumhuriyeti’ne (%14,9) ihraç edildi.
 
Fluorspar konsantresi ihracatı 21,2 bin ton, toplam tutar ise 49,2 milyon dolar azaldı. 2019 yılında fluorspar konsantresinin ortalama birim fiyatı 293,6 ABD Doları iken, 2020 yılında 230,3 ABD Doları'na düşmüştür. Fluorspar konsantresi Rusya Federasyonu (%23,2) ve Çin'e (%76,6) ihraç edilmiştir.
 
Ham petrol ihracatı 4.070,5 bin varil ve 150,8 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bir önceki yıla göre 2.474,7 bin varil azalırken, toplam tutar 215,8 milyon ABD doları azalmıştır. 1 varil ham petrolün ortalama fiyatı 56,0 ABD Doları'ndan 37,1 ABD Doları'na gerilemiştir.
 
Bir önceki yıla göre 8,2 milyon ton olarak tahmin edilen demir cevheri ihracatı 246,5 bin ton azaldı. Ortalama ihracat fiyatı 78,0 ABD Doları olup, bir önceki yıla göre 9,8 ABD Doları artmıştır. Çin'e ihraç edilen demir cevheri ihracatının%100,0'üdür.
 
Doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşların ihracatının çoğu altındır. 2020 yılında ihraç edilen altın 21,4 ton artarken, toplam değeri 1.369,3 milyon ABD Doları artmıştır. Birim fiyatı 46.132,0 ABD Doları'ndan 58.628,8 ABD Doları'na çıkmıştır. 2020 yılında altın, İngiltere (%3,1), Singapur (%3,6) ve İsviçre'ye (%93,4) ihraç edilmiştir.
 
İhraç edilen tekstil ve tekstil ürünlerinin yüzde 99,4'ü hayvan kılı; halılar, örme veya tığ işi ve dikiş ürünleridir. Penye kaşmir ihracatı 247,2 ton, yıkanmış kaşmir ihracatı 651,1 ton arttı. Bu dönemde dikiş ürünleri ihracatı 13,1 milyon ABD Doları, örme mal ihracatı ise 1,7 milyon ABD Doları artmıştır.
 
İhraç edilen ana metallerin ve bunlardan yapılmış ürünlerin yüzde 97,0'ı demir içeren atık ve hurda; rafine bakır ve bakır alaşımları; diğer alüminyum eşyalar; işlenmemiş kurşundan oluşmaktadır. 2019 yılına göre diğer alüminyum eşya ihracatı 1,1 milyon ABD Doları, işlenmemiş kurşun 1,0 milyon ABD Doları, rafine bakır ve bakır alaşımları ihracatı 9,6 milyon ABD Doları azaldı.
 
Moğolistan, Çin (%72,5), İsviçre (%22,2), Birleşik Krallık (%1,1) dahil olmak üzere 75 yabancı ülkeye mal ihraç etmiştir ve tüm ihracatın %95,8'i bu 3 ülke ile gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan'ın ithalatı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 13,6 (833,6 milyon ABD Doları) azalarak 5,3 milyar ABD Doları oldu.
 
İthalat değişikliklerine bakıldığında, 2020 yılında bir önceki yıla göre maden ürünleri ithalatı 365,0 milyon ABD Doları; araçlar, uçaklar, gemiler ve bunların parçaları 313,9 milyon ABD Doları; makine ve mekanik alet, elektrikli cihazlar, aksamları ithalatı; 180,0 milyon ABD Doları ve plastik, kauçuk ve bunlardan eşya vb. ürünler 37,1 milyon ABD Doları azalırken taş, çimento, asbest, mika ve benzeri malzemelerden eşya 22,9 milyon ABD Doları; sebze ürünleri 29,4 milyon ABD Doları; doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar 11,3 milyon ABD Doları artmıştır.
 
Toplam ithal edilen mineral ürünleri içerisinde petrol ürünleri ithalatı %81,1'dir. Toplam ithal edilen petrol ürünleri hacmi 18,1 bin ton artarken, toplam tutar 348,9 milyon ABD Doları azaldı. 1 ton için birim fiyatı 632,0 ABD Doları'ndan 438.6 ABD Doları'na düştü. Benzinin ortalama birim fiyatı 604,6 ABD Doları'ndan 417,5 ABD Doları'na indi. Toplam ithal motorin miktarı 236,9 milyon ABD Doları azalmış, toplam ithal motorin miktarı 53,5 bin ton, birim fiyatı 198,5 ABD Doları azalmıştır.
 
Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 1.060,6 milyon ABD Doları (%20,0); minerallerin ithalatı 1.007,2 milyon ABD Doları (%19,0) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 816,9 milyon ABD Doları (%81,1)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 668,0 milyon ABD Doları (%12,6); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 849,8 milyon ABD Doları (%16,1); plastik ve kauçuk ve bunlardan mamul eşya ithalatı 223,1 milyon USD (% 4,2); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 535,7 milyon ABD Doları (%10,1) ); kimyasal ürünlerin ithalatı 370,8 milyon ABD Doları (%7,0) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %89,0'u bu mal ve ürünlerden gerçekleştirilmiştir.
 
Moğolistan’ın bu dönemde gerçekleştirdiği ithalatında %35,8 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%26,4), Japonya (%7,7), ABD (%4,6), Kore Cumhuriyeti (%4,5) ve Almanya (%3,5) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %82,5'ine karşılık gelmektedir.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği