Moğolistan’ın Toplam Dış Ticaret Hacmi 2021 Yılının İlk 5 ayında Yüzde 48,2 Arttı

07 Haziran 2021

2021 yılının ilk 5 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 5,9 milyar ABD doları olup ihracat, 3,3 milyar ABD dolarına, ithalat ise 2,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 1,9 milyar ABD doları (%48,2), ihracat 1,3 milyar ABD doları (%65,7), ithalat ise 609,2 milyon ABD doları (%30,6) artmıştır.

İhraç edilen malların yüzde 99,0'u döviz cinsinden ödenen işlemlerden geliyor.

Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 2,8 milyar ABD doları (%84,0); sebze ihracatı 76,3 milyon ABD doları (%2,3); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 165,4 milyon ABD doları (%5,0); hazır gıda maddeleri ihracatı 44,9 milyon ABD doları (%1,3); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 137,5 milyon ABD doları (%4,1) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %96,7'sidir.

2021 yılının ilk 5 ayında, ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %94,3’ü Çin'e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının %79,6’sı Çin'e, %20,4’ü Rusya Federasyonu'na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin'e; taranmış kaşmir ihracatının %46,8’i İtalya'ya, %24,9’u Çin’e; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin'e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının %32,1’İ Güney Kore’ye, %67,9’u İsviçre’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 88,5'i bu mallara aittir.

Bu dönemde Moğolistan, 50 ülkeye mal ihraç ederken %90,2 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i İsviçre (%3,4), Güney Kore (%2,0) ve Singapur (%1,4) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %97,3 olmuştur. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise %0,04 pay (1,3 milyon ABD doları) almıştır.

Moğolistan'ın ithalatı, 2021 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 (609,2 milyon ABD doları) artarak 2,6 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 460,7 milyon ABD doları (%17,7); minerallerin ithalatı 438,3 milyon ABD doları (%16,8) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 361,0 milyon ABD doları (%82,4)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 404,2 milyon ABD doları (%15,5); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 560,0 milyon ABD doları (%21,5); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 184,3 milyon ABD doları (%7,1); kimyasal ürünlerin ithalatı 227,5 milyon ABD doları (%8,7) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %87,3'ü bu ürünlerden gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan’ın bu dönemde 128 ülke ile gerçekleştirdiği ithalatında %39,8 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%25,8), Japonya (%6,6), Kore Cumhuriyeti (%4,0), Almanya (%4,0) ve ABD (%3,2) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %83,4'üne karşılık gelmektedir. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından %0,7 pay (17,5 milyon ABD doları) almıştır.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği