Moğolistan, Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması'na Yedinci Üye Olarak Katıldı

01 Ekim 2020

On yılı aşkın uzun bir yolculuğun ardından, Moğolistan 29 Eylül 2020 tarihinde resmen Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması'na (APTA) katıldı. APTA, Moğolistan'ın gelişmekte olan ülkelerle ilk bölgesel ticaret anlaşmasını temsil ediyor.

APTA'ya katılım, Moğolistan'ın daha az gümrük vergisinden yararlanmasını sağlayacak ve aynı zamanda Güney, Güney-Batı ve Güney Doğu Asya'nın yanı sıra ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Çin'e pazar erişimini artıracak. Ayrıca Moğolistan'a ticaret müzakere ve geliştirme kapasitesini yükseltme ve bölgesel ticaret anlaşmalarında diğer ticaret ortaklarıyla gelecekteki müzakereler için gelişmiş hazırlık yapma fırsatı sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve ESCAP İdari Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana, "Bu, Çin’in 2001’deki katılımından bu yana APTA’nın ilk genişlemesidir. APTA’nın çağdaş bir bölgesel anlaşma olma yolunda ilerlemesinde önemli bir kilometre taşıdır. APTA ticaret tercihlerinin basit ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, üyelerinin ticareti sürdürülebilir kalkınma için kullanma kararlılığını gösterir. APTA'nın sekretaryası olarak ESCAP, üyeliğinin ve kapsamının genişletilmesi için destek hizmetine devam edecek." dedi.

Moğolistan'ın Tayland Krallığı Büyükelçisi Tumur Amarsanaa, “Moğolistan, Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması'na katılımıyla, bunun ülkenin üye ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğini daha da genişletmesine yardımcı olacağına, ekonomisinin çeşitlenmesine ve bölgesel entegrasyon süreçlerine daha aktif katılımına katkıda bulunacağına inanıyor. "dedi.

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) altında 1975 yılında kurulan APTA, Asya'nın en eski bölgesel ticaret anlaşmalarından biridir. Moğolistan, katılım belgesini tevdi ederek, Çin ve beş asıl üyeyi içeren Bangladeş, Hindistan, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Sri Lanka ile birlikte Anlaşmanın yedinci üyesi olacak.

APTA, bölgesel ticaret genişlemesine ve ekonomik işbirliğine katkıda bulunan karşılıklı yarar sağlayan ticari serbestleştirme önlemlerinin benimsenmesi yoluyla üyelerinin ekonomik gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Şu anda Anlaşma, mal ticaretinde tarife tercihlerini genişletmek ve yatırım, hizmet ticareti ve ticaretin kolaylaştırılmasında serbestleşme alanlarını genişletmek için beşinci müzakere turunun altındadır. Ayrıca, mal ticareti için menşe kurallarını iyileştirmek ve modernleştirmek için sürekli çalışmaktadır.

APTA gibi girişimler, bölgenin denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeleri (LLDC'ler) arasında daha fazla ekonomik entegrasyon ve kalkınmanın yolunu açıyor. Ekonomik büyüklük, nüfus büyüklüğü ve coğrafi özellikleri bakımından önemli ölçüde farklılık gösteren bu heterojen ülke grubu, sürdürülebilir kalkınma arayışlarında derin yapısal engellerle karşı karşıyadır.

ESCAP, APTA'nın sorunsuz bir şekilde uygulanmasını desteklemek için 12 Ekim'de Moğolistan'da bir karma çalıştay düzenleyecek. Çalıştay sırasında, APTA'nın genel görünümü ve detayları, deneyimlerini ve fırsatlarını paylaşan üye ülkelerle sunulacak.

Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması hakkında daha fazla bilgi için: https://www.unescap.org/apta
 
Kaynak: https://www.unescap.org/news/mongolia-accedes-asia-pacific-trade-agreement-its-seventh-member
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği