Moğolistan Hükümeti tarafından pandemi sırasında uygulanacak 23 yeni önlem açıklandı

18 Kasım 2020

Bugünkü (18 Kasım 2020 tarihinde) yapılan olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, koronavirüs enfeksiyonunu önlemek için 23 önlem içeren bir karar kabul edildi. Moğolistan Başbakanı U.Khurelsukh, Ulanbator, Selenge ve Darkhan-Uul şehirlerinde 30 enfeksiyon vakasının kaydedildiğini ve ülke genelinde toplam 12.000 kişinin halkın topyekun hazır olma durumuna geçiş nedeniyle düzeni sağladığını kaydetti. İnsanlara, gıda ve ilaç malzemeleri stoklandığı için yapay kıtlık yaratmamaları söylendi. Aynı zamanda Hükümet, vebanın kısa vadede yayılmasını kontrol altına almayı ve kısa vadede ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Moğolistan Hükümeti, hanelerin ve işletmelerin gelirini, işlerini ve ekonomik desteğini korumak için aşağıdaki 23 önlemi almaya karar verdi:
 
1.         Vatandaşların geçimini desteklemek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı A.Ariunzaya ve Maliye Bakanı Ch.Khurelbaatar'a 18 yaşın altındaki her çocuğa ve diğer sosyal yardım emeklilik ve hizmetlerine aylık 100 bin MNT sağlama talimatı verildi. Bu önlem 1 Temmuz 2021'e kadar uygulanacak.
 
2. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar, sosyal güvenlik primlerini kanunda belirtilen süre içinde ödemeyen devlete ve yerel mülkiyete sahip tüzel kişiler haricindeki tüm işletme ve kuruluşlara, vergiden muaf tutma ve uygun kararlar alma talimatı verilmiştir.
 
3.         Maliye Bakanına, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kanuna uygun olarak ödenmesi gereken vergilerin ödenmemesi durumunda uygulanan para cezalarından ve cezalardan vergi muafiyetlerine ilişkin bir kanun taslağı geliştirme talimatı verilmiştir.
 
4.         1 Temmuz 2021 tarihine kadar ticaret, sanayi ve hizmetler, özel okullar, kreşler ve çocuk bakım hizmetlerinde kira bedelinin düşürülmesi durumunda kira gelirleri için kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin kanun taslağının sözleşme ve ödeme belgeleri ile ispatlanması halinde onaylanması.
 
5.         1 Temmuz 2021 tarihine kadar, ithal edilen pirinç, bitkisel yağ, saman, hayvan yemi, yem tohumları, yemeklik buğday, buğday tohumu, yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar KDV ve gümrük vergisinden, yurt içinde işlenmiş saman ve yemin ise KDV'den muaf tutacak bir kanun tasarısı hazırlanacak.
 
6.         İlgili bakanlara, gıda sektöründe üretim, paketleme, teslimat ve dağıtımın normal işleyişini sağlama talimatı verilmiştir.
 
7.         Moğolistan Bankası Başkanı ve FRC Başkanına, konut kredilerinin borçlunun talebine bağlı olarak anapara ve faiz ödemesini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteleme ve kalan ödeme miktarını artırmadan kredi sözleşmesini uzatmaları talimatı verildi.
 
8.         Ticari bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar ve tasarruf ve kredi kooperatifleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere verilen kredilerde anapara ve faiz ödemelerinin ertelenmesine karar verilirken, vadesi faiz ve ceza tahakkuk ettirilmeden ödeme gücüne göre uzatılmasına karar verildi. 1 Kasım 2020'den 1 Temmuz 2021'e kadar sürecek.
 
9.         Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı G.Yondon'a mineral ve petrol ürünleri ihraç eden firmaları özel bir enfeksiyon kontrol rejimine devretmeleri, tüm çalışanları bulaşıcı hastalıklardan korumaları ve güvenli koşullar yaratmaları talimatı verildi.
 
10.       Dışişleri Bakanı, Devlet Mülk Yönetimi Bakanı ve Sivil Havacılık Bakanı'na Moğol-Çin sınırında “Yeşil Kapı” geçici düzenlemesinin uygulanmasını yoğunlaştırma ve devam eden maden ve petrol ihracatı sorununu diplomatik kanallardan çözme talimatı verildi.
 
11.       Normal maden ve petrol ihracatına devam etmek için, acil durum rejimi altında sınır kontrol noktaları tam olarak faaliyete geçirilecek, Oyu Tolgoi, Tavan Tolgoi ve Nariin Sukhait yataklarını taşıyan sürücüler tam olarak analiz edilecek, “yeşil kapı” olarak ilan edilecek ve ulaşım devam edecektir.
 
12.       Başbakan Yardımcısı ve ilgili yetkililere, Moğolistan'a gelen her tür posta ve paketin dezenfekte edilmesi için önlemler almaları talimatı verildi.
 
13.       Parlamento tarafından ithal edilen teşhis kitleri, tıbbi cihazlar, ekipmanlar, dezenfektanlar ve maskelerin 2021 yılı sonuna kadar pandemilerin teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere ithalat gümrük vergilerinden ve KDV'den muaf tutulması için kabul edilen yasanın kamuoyuna duyurulması. Sağlık Bakanı ve Gümrük İdaresi Genel Müdürüne çalışmaları düzenleme talimatı verildi.
 
14.       Vergilendirme Genel Müdürlüğü Müdürüne, vergi mükellefinin 2020 yılı vergi beyannamesinde oluşan zararı ilgili kanunda belirtilen prosedüre uygun olarak art arda dört vergi yılı için mahsup etmesi gerektiğini kamuoyuna duyurması talimatı verildi.
 
15.       Vergi ve gümrük idaresinin elektronik reformunun yoğunlaştırılmasına, gümrükleme ve vergi raporlama faaliyetlerine katılan kişi sayısının azaltılmasına, hizmet sağlanan faaliyetlere katılan kişi sayısının azaltılmasına, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesine ve halka mümkün olduğunca çabuk hizmet verilmesi için koşulların oluşturulması konusunda ilgili görevlilere çalışma talimatı verildi.
 
16.       Maliye Bakanına, vergi mükellefinin devlet ve yerel bütçe finansmanı ile mal, iş veya hizmet borcu varsa ve diğer fazla vergi ödemeleri durumunda, vergi mükellefinin talebi üzerine zaman zaman vergi borcunun indirilmesi talimatı verilmiştir.
 
17.       Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Z.Mendsaikhan'a Kredi Garanti Fonu'nun faaliyetlerini yasaya uygun olarak yönetmesi ve fonun faaliyetlerini canlandırmak ve faaliyetlerini yoğunlaştırmak için tedbirler alması talimatı verildi.
 
18.       Tüm genel bütçe yöneticilerine, bütçe ve devlet kurumları ile devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet ve mal sağlayan ticari kuruluşlara derhal ödeme yapılması talimatı verilmiştir.
 
19.       Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek ve yerli üretimin sürekli işleyişini desteklemek için, tüm genel bütçe yöneticileri, Devlet ve Yerel Fonlarla Mal ve Hizmet Alımına Dair Kanunun 10 ve 11. Maddeleri uyarınca devlet ve yerel fonlarla yapılacak mal ve hizmet satın almalarında yerli malı satın almakla yükümlüdür.
 
20.       Şirketlere ihalelere eşit katılım fırsatları sağlamak amacıyla, tüm genel bütçe yöneticilerine Hazırlık Seviyesine geçiş sırasında açıklanan ihalelere katılım için her türden teklif için son teslim tarihini 4 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaları talimatı verilmiştir.
 
21.       Halkın hazırlık durumuna geçişle bağlantılı olarak, Maliye Bakanına, bütçe yöneticilerinin bütçesini kemer sıkma modunda sürdürmek ve gelir tahsilatına ilişkin maaş ve emekli maaşları dışındaki harcamaları önceliklendirmek ve finanse etmek için önlemler alma talimatı verildi. Ekstra maliyet yaratılmaması kararlaştırıldı.
 
22.       Hükümetin her üyesine, üretimin, hizmetlerin ve ticari kuruluşların normal işleyişini sağlamak için ekonomik, bütçesel ve mali alanlarda alınacak önlemlere ilişkin bir öneri çalışması ve geliştirmesi, Bakanlar Kurulu toplantısına sunması ve bunu yerinde çözmesi talimatı verildi.
 
23.       İnsanlar arasında iki metrelik bir mesafe bırakın, düzenli olarak maske takın, hastanın vücut ısısını düzenli olarak izleyin, el dezenfektanları yerleştirin, günlük dezenfeksiyon yapın, koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesine yönelik önerileri kamuoyuna duyurun ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyun. Başbakan Yardımcısı, Kültür Bakanı ve diğer yetkililere halkın psikolojisini desteklemeleri, ulusal birliği yansıtan eğitim programları ve içerikleri hazırlamaları ve medyada bu kararla ilgili halkı bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeleri talimatı verildi.

Kaynak: Unuudur , https://news.mn/r/2374087/, https://montsame.mn/mn/read/243560
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği