Moğolistan, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Gri Listeden çıkarıldı

26 Ekim 2020

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF), kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili önlemlerin uygun bir şekilde yerine getirilemediği gerekçesiyle Moğolistan'ı (İzlanda ve Zimbabve ile birlikte) 18 Ekim 2019 tarihinde gri listeye almıştı.

FATF’nin 21-23 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Genel Kurul’unda Moğolistan ile İzlanda'nın 23 Ekim 2020 tarihi itibariyle gri listeden çıkarıldığı duyuruldu.

FATF, İzlanda ve Moğolistan'ı, daha önce FATF tarafından belirlenen ve kendi eylem planlarına dahil edilen stratejik AML / CFT eksikliklerini ele alma konusunda kaydettikleri önemli ilerlemeden dolayı tebrik etti. İzlanda ve Moğolistan artık FATF'nin artan izleme sürecine tabi olmayacak. Bu, her iki ülkenin de COVID-19 krizine rağmen yerinde gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında alınmıştır. FATF tarafından İzlanda’nın, FATF ile çalışacağı ve Moğolistan’ın ise AML / CFT rejimlerini güçlendirmeye devam etmek için üyesi olduğu APG (Asya Pasifik Grubu) ile çalışacağı belirtildi.

FATF tarafından yapılan açıklamada; FATF, Moğolistan'ın AML / CFT rejimini iyileştirmedeki önemli ilerlemesini memnuniyetle karşılamaktadır. Moğolistan, AML / CFT rejiminin etkililiğini güçlendirdi ve FATF'nin Ekim 2019'da belirlediği stratejik eksikliklerle ilgili eylem planındaki taahhütleri yerine getirmek için ilgili teknik eksiklikleri ele aldı.

Gri liste (stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri), finansal sistemleri FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine karşı güvencede bulunmadığı düşünülen ülkeleri içermektedir.

Konuya ilişkin olarak FATF'nin 23 Ekim 2020 tarihli bildirisine ulaşmak için tıklayınız.


Kaynak: Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği