Moğolistan Merkez Bankası, politika faiz oranını 1 puan düşürerek yüzde 8'e indirdi

15 Eylül 2020

PARA POLITIKASI BEYANI

Tarih: 14/09/2020

Politika faizlerinin düşürülmesi ve uzun vadeli repo finansmanının başlatılması

Sayı: 2020/05
Tarih: 14 Eylül 2020

Moğolistan Merkez Bankası Para Politikası Komitesi 14 Eylül 2020'de toplandı ve (1) politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 8'e indirme; (2) uzun vadeli bir repo finansman aracı uygulama kararını aldı. Bu karar, ekonominin ve finansal piyasaların mevcut durumu, dış ve iç ortamdaki belirsizlikler ve riskler göz önünde bulundurularak, bankacılık sektörünün ekonominin reel sektörüne sağladığı kredi miktarının artırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi için koşullar yaratmayı amaçlamaktadır. Bu karar ve önlemler enflasyon hedefini tutturma, ekonomik gerilemeyi yavaşlatma ve toparlanmayı destekleyecektir.

Yıllık enflasyon Ağustos 2020'de ülke genelinde yüzde 2,1'e, Ulanbator'da yüzde 1,7'ye düştü. Enflasyon önümüzdeki aylarda baz dönem nedeniyle bir miktar artacak, ancak bugünkü düşük seviyesinde kalacak ve önümüzdeki yıllarda hedef seviyeyi geçmeyecektir. Ekonominin COVID-19 salgını nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yüzde 9,7 oranda küçülmesi son 20 yılı aşkın süredir yaşanmamış, beklentilerin altında en keskin düşüş olmuştur. Ancak para ve maliye politikasına ilişkin alınan önlemler ve dış ortamdaki toparlanma nedeniyle ekonomideki gerileme bu yılın ikinci yarısında yavaşlamış ve önümüzdeki yıl normale dönmesi beklenmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonomik etkinliği bu yılın ilk yarısında ani bir şekilde düştükten sonra bu yılın ikinci yarısından başlayarak dalgalı bir seyir izlense de iyileşmesi gözlemlenmektedir. Bu da borsa fiyatları, maden fiyatları ve ticaretteki aktifleşme olarak kendini göstermektedir. Bununla birlikte, dış ve iç ekonominin geleceği virüsün yayılmasını kontrol altına almaya bağlı olduğundan belirsizlikler hala yüksek. COVID-19 salgınının etkisini azaltmak için adım adım alınan para ve makroekonomik politika önlemleri, yurt içindeki ekonomik gerilemenin yavaşlamasına ve bankacılık sektörünün istikrarının korunmasına yardımcı olmuştur. Bundan sonrası için de bankaların, hane halklarının ve işletmelerin likiditesini desteklemeye ve bankacılık sistemindeki kredi kesintilerini önlemek için önlemler almaya devam edeceğiz.

Para Politikası Komitesi toplantısının özet tutanakları, iki hafta sonra Merkez Bankası web sitesinde yayınlanacaktır.
 

PARA POLİTİKASI KOMİTESİ     

 
Kaynak: Moğolistan Merkez Bankası, https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2597
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği