Moğolistan Merkez Bankası, politika faiz oranını 2 puan düşürerek %6’ya indirdi

23 Kasım 2020

PARA POLİTİKASI BEYANI

 
Tarih: 23/11/2020
 
Politika faizi ve zorunlu rezerv oranlarının düşürülmesi, tüketici kredi süresinin uzatılması ve uzun vadeli finansman destek araçlarının uygulanması 
 
Sayı: 2020/06

Moğolistan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 23 Kasım 2020'de KOVID-19 salgınının ülke içinde yayılması ve sokağa çıkma yasağının uygulanması ile ilgili olarak olağanüstü bir toplantı yaptı. Bu toplantıda:

  1. Politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 6'ya indirme;
  2. Bankaların MNT üzerine zorunlu rezerv oranını 2,5 puan düşürerek yüzde 6'ya indirme;
  3. Temerrüde düşen tüketici kredilerinin yeniden yapılandırılması ve sürelerinin uzatılmasına dair uygulamayı 1 Temmuz 2021'e kadar devam ettirme;
  4. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve madencilik dışı ihracatı desteklemek için uzun vadeli finansman destek araçlarını uygulamaya yönelik bir paketin oluşturulması

kararları alınmıştır.

Bu karar KOVID-19 salgını sırasında ekonomi, bankacılık ve finans sektörü üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmayı ve vatandaşlar, işletmeler ve finans kurumları üzerindeki mali yükü hafifletmeyi hedeflemektedir. Ayrıca orta vadede enflasyon hedeflerinden ödün vermeden finansal ve ekonomik istikrarı da destekleyecektir.

Yıllık enflasyon Ekim 2020'de ülke genelinde yüzde 2,4'e, başkent Ulanbator'da yüzde 2,6'ya ulaştı. Önümüzdeki aylarda baz dönemden dolayı enflasyon bir miktar artacak, ancak ekonomik aktivite nedeniyle düşük kalacak ve hedef seviyeyi geçmeyecektir. Ekonomi, KOVID-19 salgını nedeniyle 2020'nin ilk yarısında yüzde 9,7 oranında küçüldü ve durgunluk üçüncü çeyrekte yüzde -3,1'e gerileyerek ödemeler dengesi görünümünü iyileştirdi. Pandeminin yayılmasını engellemek için Kasım ayında uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı önlemleri, halk sağlığı üzerinde ve orta ve uzun vadede olumlu etki yaratacak, ancak kısa vadede ekonomik aktiviteyi kısıtladığından geri toparlanmayı yavaşlatması bekleniyor.
 
Reel ekonomi ve finansal piyasalar ve emtia piyasalarına göre küresel ekonomik aktivite 2020'nin ikinci yarısında toparlanıyor. İlk aşılar başarıyla test edilmesine rağmen birçok ülkede virüsün ikinci ve üçüncü dalgaları devam etmekte ve ekonominin geleceği belirsizliklerini yüksek oranda halen korumaktadır.
 
KOVID-19 salgınının olumsuz etkisini azaltmak için, bir dizi parasal ve makroekonomik ihtiyati tedbir, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve madencilik dışı ihracatlar için finansmanı artıracak, finansman maliyetini düşürecek, yurt içi ekonomik gerilemeyi yavaşlatacak ve bankacılık sektörünün istikrarını koruyacaktır. Moğolistan Merkez Bankası, hane halkı ve işletmelerin likiditesini desteklemek ve bankacılık sistemindeki kredi kesintilerini önlemek için uygun önlemleri almaya devam edecektir.
 
Para Politikası Kurulu toplantısının özet tutanakları, iki hafta içinde Moğolistan Merkez Bankası’nın web sitesinde yayınlanacaktır.

 

PARA POLİTİKASI KOMİTESİ

 
Kaynak: Moğolistan Merkez Bankası, https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2681
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği