Moğolistan’da dış ticaretin desteklenmesi için geçici komite kurulacak

02 Eylül 2020

31 Ağustos'ta milletvekili G.Amartuvshin liderliğindeki bir grup milletvekili, Dış yatırım ve ticaret üzerine geçici bir komite kurulması konusunda Meclis Başkanı G.Zandanshatar'a bir karar taslağı sundu.
 
Milletvekilleri, görevleri dış ticaret politikasını uygun şekilde tanımlamak, yabancı yatırımcılara destek sağlamak, yatırımı istikrara kavuşturmak için çalışmalar yapmak, bununla ilgili çözümler geliştirmek ve bunları parlamento tartışmalarında sunmak olan geçici bir komitenin kurulması gerektiğine inanıyor.
 
Yatırım, kalkınmada önemli bir faktör olduğundan, Yatırım Kanunu parlamento tarafından onaylandı ve şu anda 1 Kasım 2013'ten beri yürürlükte. Kanun, yatırım için yasal ortamın iyileştirilmesi ve vergi ortamının desteklenmesi ve istikrarının sağlanması yoluyla yatırım verimliliğinin artırılması, yatırımcılar için genel yasal garantilerin sağlanması, yatırımcıların hak ve varlıklarının ayrım gözetmeksizin korunması ve devlet hizmetlerinin ve tescilinin basitleştirilmesi ile ilgili düzenlemeleri yansıtmaktadır.
 
Bugün itibarıyla Moğolistan Hükümeti, 29 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 24 ülke ile Ticaret ve Ekonomi Genel Anlaşması ve 42 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması imzalamıştır.
 
Pandemi nedeniyle sınırların kapatılmasıyla bağlantılı olarak, hava taşımacılığı kısıtlandı, bu da yabancı yatırımcıların ve yabancı yatırımla proje ve program uygulayan kuruluşların faaliyetlerinin durmasına neden oldu.

 
Kaynak: https://montsame.mn/en/read/235170
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği