Moğolistan’ın 2010-2019'da toplam DYY, 37,2 trilyon MNT'ye ulaştı

28 Ağustos 2020

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, geçtiğimiz günlerde 'Ekonomik Güvenlik' anketinin son sayısını yayınladı. Dengeli yatırım politikası başlıklı bölümünde Moğolistan'da yapılan toplam yatırım 2010-2019 yılları arasında 83,3 trilyon MNT'ye ulaştı ve bunlardan,

-           36,6 trilyon MNT (yüzde 43,9) yerli yatırım,
-           46,7 trilyon MNT (yüzde 56,1) yabancı yatırımdır.
 
Araştırmaya göre 2010-2019 döneminde yerli yatırımın yüzde 36,1'i bütçe yatırımı olurken, doğrudan yabancı yatırım (DYY), toplam yabancı yatırımın yüzde 81,8'ini oluşturdu.
 
Anket ayrıca, söz konusu dönemde Moğolistan'daki doğrudan yabancı yatırımın toplamda 37,2 trilyon MNT'ye ulaştığını ve ülkedeki toplam yatırımın yüzde 44,7'sini oluşturduğunu, ancak bunun istikrarsız ve değişken olduğunu gösteriyor.
 
Madencilik sektöründeki yatırım, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 37,5'ini oluştururken, madencilik sektörü yatırımlarının payı 2011-2012 yılları arasında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 63,7-56,3'üne denk gelirken, 2015'te yüzde 22,4'e geriledi. 
 
Oyu Tolgoi açık ocak madeninin geliştirilmesinin başlamasıyla birlikte, 2011'de büyük yatırım girişleri geldi ve 2011 ve 2012'deki doğrudan yabancı yatırım, son 10 yıldaki toplam yatırımın esasen yüzde 24,7'sini oluşturuyordu. Dünya piyasasındaki fiyat düşüşleri ve iç siyasi istikrarsızlık nedeniyle, Moğolistan'a doğrudan yabancı yatırım 2013 ve 2014'te düştü.
 
Kanada, yatırım yapılan ülkeler açısından 2011 yılında yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımın yüzde 47,5'ini ederken 2019'da yüzde 65,7'sini finanse etti.
 
Japonya'dan Moğolistan'a yapılan yatırım, 2014'teki doğrudan yabancı yatırımın yüzde 6,6'sından 2019'da yüzde 4,3'e geriledi.

Kaynak: https://montsame.mn/en/read/234626

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği