Moğolistan'ın brüt dış borcu, 2020’nin ilk yarısında %3,8 artarak 30,8 milyar ABD Dolarına ulaştı

14 Eylül 2020

2020 yılının ilk yarısında Moğolistan'ın brüt dış borcu bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 milyar ABD doları veya %3,8 artarak 30,8 milyar ABD dolarına ulaştı ve MNT bir önceki çeyreğe göre 352,9 milyon veya %1,2 arttı.
 
Brüt dış borçta, doğrudan yatırım (şirketler arası borç verme) 11,0 milyar ABD Doları veya %35,8, diğer sektörlerin dış borcu 8,1 milyar ABD Doları veya %26,3, genel devlet dış borcu 7,9 milyar ABD Doları veya %25,6, mevduat toplayan şirketlerin dış borç (merkez bankası hariçtir) 1,7 milyar USD veya %5,5 ve merkez bankasının dış borcu 2,1 milyar USD veya %6,8 idi.
 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt dış borçtaki 1,1 milyar ABD doları artış, büyük ölçüde 1,4 milyar ABD doları veya %14,2'lik doğrudan yatırımdaki (şirketler arası borç verme), 644,8 milyon ABD doları veya %8,9'luk genel yönetim dış borcundaki ve 50,0 milyon ABD doları veya %2,5’luk Merkez Bankasının dış borcundaki artıştan kaynaklanmıştır. Buna rağmen, mevduat alan kuruluşların dış borcu (merkez bankası hariç) 541,9 milyon ABD doları veya %24,1 azalırken, diğer sektörlerin dış borcu 2019'un ilk yarısına göre 403,0 milyon ABD doları veya %4,7 azaldı.
 
2020 yılının ilk yarısında, genel devlet borcu bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 trilyon MNT veya %14,3 ve bir önceki çeyreğe göre 1,4 trilyon MNT veya %5,7 artarak 25,9 trilyon MNT'ye ulaştı.
 
Genel devlet borcundaki bir önceki yılın aynı dönemine göre artış, genel yönetim dış borcundaki 3,4 trilyon MNT veya %17,7'lik artıştan ve imtiyazlardaki MNT 27,0 milyar veya %3,3 artıştan kaynaklanıyordu, ancak 2019'un ilk yarısına kıyasla genel yönetim iç borcu 147,7 milyar MNT veya %9,9 ve devlet kredi garantisi 32,9 milyar MNT veya %3,0 azaldı.
 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği