Moğolistan’ın brüt sanayi üretimi 2020'nin ilk 10 ayında 1,9 trilyon MNT (%12,5) azaldı

18 Kasım 2020

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi’nin ön sonuçlarına göre brüt sanayi üretimi 2020'nin ilk 10 ayında 13,1 trilyon MNT'ye ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 trilyon MNT (%12,5) azaldı. Bu düşüşün başlıca nedeni, madencilik ve taş ocakçılığı brüt üretimindeki MNT 1,8 trilyon (%16,3) düşüştür. Ancak elektrik, termal enerji ve su temini üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 67,8 milyar MNT (%7,7) arttı.


 
Ön sonuçlara göre, madencilik ve taş ocakçılığı brüt üretimi 2020'nin ilk on ayında 9,1 trilyon MNT’ye ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 trilyon (% 16,3) MNT azaldı. Bu düşüşün başlıca nedeni, bir önceki yılın aynı dönemine göre kömür madenciliği ve linyitte 2,0 trilyon MNT (% 44,5) ve ham petrolün 533,8 milyar MNT (% 62,8) oranında azalmasıdır.
 
Ekim 2020'de brüt sanayi üretimi, bir önceki aya göre 235,9 milyar MNT (% 14,3) artarak 1,9 trilyon MNT'ye ulaştı. Bu artışın başlıca nedeni, madencilik ve taş ocakçılığı üretimindeki 180,8 milyar MNT (% 14,8) artıştır.
 
Madencilik ve taşocakçılığı sektörünün ön sonuçlarına göre 2020'nin ilk 10 ayında demir cevheri ve altın çıkarımı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7-31,3 arttı. İmalat sektöründe şişelenmiş su, meşrubat, meyve suyu, alkollü içecek, alkol, buğday unu, çimento, süt ve kömür briket üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4-90,7 oranında büyümüştür. Yüz maskesi üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre 11,8 kat arttı.


Bununla birlikte, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe, kahverengi kömür, flor spar, bakır konsantresi, taş kömürü ve ham petrol çıkarımları %4,5-47,4 oranında azalmıştır. İmalat sanayiinde ise kireç, et, penye kaşmir, bakır katot, kaşmir ürünleri, konsantre kömür ve sigara üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3,7-50,4 oranında azaldı.
  
2020 yılının ilk 10 aylık ön sonuçlarına göre sanayi üretimi satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 trilyon MNT (%11,2) azalarak 15,3 trilyon MNT'ye ulaştı. Bu düşüşün başlıca nedeni, 1,7 trilyon MNT’lik (%14,4) madencilik ve taşocakçılığı üretim satışlarındaki düşüş ve 316,4 milyar MNT’lik (%7,2) imalat çıktı satışlarındaki düşüştür.
 


Madencilik ve taşocakçılığı üretimi satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 trilyon MNT (%14,4) azaldı. Bu düşüş büyük ölçüde, kömür madenciliği satışlarında 1,8 trilyon MNT (%41,8) düşüş ve ham petrol üretimi satışlarında 508,9 milyar MNT (%63,0) düşüşe neden oldu.
 
Toplam sanayi üretimi satışları içinde 8,7 trilyon MNT’si (%56,8) ihracat iken, bunun 7,3 trilyon MNT’sini (%83,8) madencilik ve taşocakçılığı ihracatı oluşturdu.
 
Toplam 7,3 trilyon MNT madencilik ve taş ocakçılığı ihracatının %62,0'ı metal cevherleri, %32,0'ı kömür ve linyit, %4,1'i ham petrol ve %1,9'u diğer madencilik ve taşocakçılığı üretimi çıktılarından oluştu.

 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği