Moğolistan'ın Dundgobi Vilayeti Türkiye ile İş Birliği Yapacak

29 Eylül 2020

Dundgovi Valisi O.Bat-Erdene'nin daveti üzerine Moğolistan nezdindeki Türkiye Büyükelçisi M.Ahmet Yazal başkanlığındaki heyet, vilayeti ziyaret ederek resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere Büyükelçi M.Ahmet Yazal, Moğolistan Büyük Hural Meclisi Milletvekili B.Purevdorj, Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Serkan Uluyol, UNIDO Proje Koordinatörü G.Munkhbolor, Moğolistan Deri Sanayiciler Derneği Başkan Yardımcısı T.Bayarsaikhan, vilayet yetkilileri ve STK temsilcileri katılarak vilayette koyun yünü, deve sütü peyniri ve et fabrikası kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunarak anlaşmaya varmışlardır.

Vilayete bağlı Saintsagaan ilçesine ait koyun eti, yün ve yağı verimlilik bakımından en verimli cins olduğu onaylanmış ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), ilçedeki koyun yününün kalitesini artırma yönünde birlikte çalışıyor. İleride bu iyi cins koyun yününü ihraç etme ve katkı payını arttırmak için yünün standartlara uygun olarak kesilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ziyaret sırasında vilayete bağlı Khuld ilçesinde bir deve sütü peyniri fabrikası kurulması konusunda yerinde inceleme yapmışlardır.

Görüşme sonucunda, Dundgovi vilayetinde koyun yünü, deve peyniri ve et fabrikası kurmak için üç projenin Türkiye Büyükelçiliğine sunulması kararlaştırıldı.

Kaynak: https://montsame.mn/en/read/237928
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği