Moğolistan'ın ekonomisi, 2020'nin ilk 9 ayında %7,3 küçüldü

03 Aralık 2020

2020 yılının ilk 9 ayında, üretim yaklaşımının ön tahminine göre, cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 26,4 trilyon MNT olurken, 2019 yılının ilk 9 ayına göre 953,5 milyar MNT (%3,5) azaldı. 2010 yılı sabit fiyatlarına göre GSYİH, 2019'un ilk 9 ayına kıyasla 1,0 trilyon MNT (%7,3) azalarak 12,7 trilyon MNT oldu.2019'un ilk 9 ayında 2010 sabit fiyatlarla GSYİH'deki %7,3'lük düşüş, temel olarak madencilik ve taşocakçılığı sektörünün katma değerindeki 595,5 milyar MNT (%20,7) düşüş ile hizmet sektörünün katma değerinde 401,4 milyar MNT (%7,0) düşüşten kaynaklanmaktadır.
 


2020 yılının üçüncü çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış GSYİH (2010 sabit fiyatlarla) bir önceki çeyreğe göre %4,4 arttı.
 
2010 yılı sabit fiyatlarla GSYH'deki %7,3 düşüşe sektörlerin katkısı açısından madencilik ve taşocakçılığı sektörü, sanayi ve inşaat sektörü ile hizmet sektörünün katkısı sırasıyla (-4,3), ( -0,6) ve (-2,9) puan olurken ürünlerden elde edilen net vergilerin katkısı (-1,1) puan oldu.
 
2020 yılının ilk 9 ayında 2010 sabit fiyatlarla tarım sektörünün katma değeri 2,2 trilyon MNT olurken, 2019'un ilk 9 ayına göre %11,3 arttı.
 
Madencilik ve taşocakçılığı sektörünün 2010 sabit fiyatlarla katma değeri, 2019 yılının ilk 9 ayına göre %20,7 düşüşle 2,3 trilyon MNT oldu. Bu düşüşün başlıca sebebi kömür, bakır ve ham petrol üretimindeki düşüşlerdir.
 
Sanayi ve inşaat sektörü (madencilik ve taşocakçılığı hariç) 2010 sabit fiyatlarla katma değeri, 2019 yılının ilk 9 ayına göre %5,2 düşüşle 1,4 trilyon MNT oldu.
 
İmalat sektöründeki düşüşün başlıca sebebi, tekstil imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatındaki yüzde 38,8-14,2 oranındaki düşüşlerdir.
 
2010 sabit fiyatlarla hizmet sektörünün katma değeri, 2019 yılının ilk yarısına göre 294,9 milyar MNT (%8,2) azalarak 3,3 trilyon MNT oldu.

 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği