Moğolistan'ın Genel Bütçe Giderleri, 2020'nin ilk 10 ayında 10,8 trilyon MNT oldu

2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, genel devlet bütçe harcaması ve net kredilendirme giderleri, 2,5 trilyon MNT (%30,3) artarak 10,8 trilyon MNT oldu.

18 Kasım 2020

2020'nin ilk 10 aylık ön sonuçlarına göre Moğolistan’ın genel yönetim bütçesinin toplam geliri 8,3 trilyon MNT oldu. Genel hükümet bütçesinin dengelenmiş geliri, 7,6 trilyon MNT ile genel yönetim bütçesinin toplam gelirinin %91,5'ini oluşturdu.
 
Öte yandan, 2020 yılının ilk 10 ayında toplam harcama ve net kredi 10,8 trilyon MNT olarak gerçekleşmiş ve dengelenen bakiye 3,3 trilyon MNT açık vermiştir.


 
Ekim 2020'de bir önceki aya göre, genel yönetim bütçesinin toplam dengelenmiş geliri ve hibeleri 147,1 milyar MNT (%14,7) azalarak 0,9 trilyon MNT, toplam harcama ve net borç verme ise 289,8 milyar MNT (%9,6) artarak 1,4 trilyon MNT oldu.
 
Ekim 2020'de genel yönetim bütçesinin dengelenen bakiyesi, bir önceki aya göre 437 milyar MNT (6,3 kat) artarak 519,7 milyar MNT açık verdi.
 
Genel hükümet bütçe gelirinin %83,1'ini vergi geliri, %8,4'ünü vergi dışı gelir, %8,0'ını gelecekteki miras fonu ve %0,5'ini istikrar fonu oluşturdu.
 


2020 yılının ilk 10 ayında vergi geliri 6,9 trilyon MNT'ye ulaştı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 trilyon MNT (%14,3) azaldı. Bu düşüşün başlıca sebebi gelir vergisi gelirindeki 410,4 milyar MNT (%19,0) düşüş, sosyal güvenlik gelirindeki 318,4 milyar MNT (%20,2) düşüş, diğer vergi gelirlerindeki 133,2 milyar MNT (%17,5) düşüş, katma vergi gelirindeki 168,5 milyar MNT (%8,4) değer düşüş, tüketim vergisi gelirindeki 84,3 milyar MNT (%11,5) düşüş ve dış faaliyet gelirinde 32,2 milyar MNT (%4,9) düşüştür.
 
2020'nin ilk 10 ayında toplam vergi gelirinin %25,4'ü gelir vergisinden, %18,4'ü sosyal güvenlik katkı paylarından, %26,7'si katma değer vergisinden, %9,4'ü özel tüketim vergilerinden, %9,0'u yurt dışı faaliyetlerden ve %11,1'i diğer vergilerden oluşmaktadır.
 
2020'nin ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre katma değer vergisi gelirleri 1,7 puan, dış faaliyet gelirleri 0,9 puan ve özel tüketim vergisi geliri 0,3 puan ararken, diğer vergilerden elde edilen gelirler 0,1 puan ve gelir vergisi geliri 1,3 puan azaldı.
 
2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, genel devlet bütçe harcaması ve net kredilendirme giderleri, 2,5 trilyon MNT (%30,3) artarak 10,8 trilyon MNT oldu.
 
Bu artış esas olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre net borç vermedeki 166,3 milyar (%84,8) azalmaya rağmen cari harcamadaki 2,1 trilyon MNT (%32,0) ve sermaye harcamasındaki 587,7 milyar MNT (%37,6) artıştan etkilenmiştir.
 


Cari harcamanın %42,4,'ünü mal ve hizmet harcamaları, %44,8'ini cari transferler, %9,3'ünü faiz ödemeleri ve %3,5'ini sübvansiyonlar oluşturdu.
 
2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sermaye harcaması 587,7 milyar MNT (%37,6) artarak 2,2 trilyon MNT oldu.
 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerindeki artış, esas olarak inşaat harcamalarındaki 206,8 milyar MNT (%18,4), ekipman giderlerindeki 202,5 milyar MNT (3,5 kat), diğer sermaye harcamalarında 180,1 milyar MNT (%73,8) artıştan kaynaklanmıştır.
 
Toplam sermaye harcamalarının %62,0'ı inşaat giderleri, %19,7'si diğer sermaye giderleri, %13,2'si teçhizat giderleri, %4,4'ü anapara onarım giderleri ve %0,7'si strateji yedek fonu sermaye giderleridir. 2020 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre diğer sermaye giderleri 4,1 puan, ekipman giderleri 8,0 puan artarken, inşaat giderleri 10,1 puan, anapara onarım giderleri 2,0 puan azalmıştır.

 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği