Moğolistan'ın Genel Bütçe Giderleri, 2020'nin ilk 9 ayında 9,4 trilyon MNT oldu

2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, genel devlet bütçe harcaması ve net kredilendirme giderleri, 2,2 trilyon MNT veya %30,0 artarak 9,4 trilyon MNT oldu.

13 Ekim 2020


2020'nin ilk 9 aylık ön sonuçlarına göre Moğolistan’ın genel yönetim bütçesinin toplam geliri 7,3 trilyon MNT oldu. Genel hükümet bütçesinin dengelenmiş geliri, 6,7 trilyon MNT ile genel yönetim bütçesinin toplam gelirinin %91,6'sını oluşturdu.
 
Öte yandan, 2020 yılının ilk 9 ayında toplam harcama ve net kredi 9,4 trilyon MNT olarak gerçekleşmiş ve dengelenen bakiyede 2,7 trilyon MNT açık vermiştir.


 
Eylül 2020'de bir önceki aya göre, genel yönetim bütçesinin toplam dengelenmiş geliri ve hibeleri 202,9 milyar MNT veya %25,4 artarak 1,0 trilyon MNT, toplam harcama ve net borç verme ise 94,7 milyar MNT veya %9,6 artarak 1,1 trilyon MNT oldu.
 
Eylül 2020'de genel yönetim bütçesinin dengelenen bakiyesi, bir önceki aya göre 108,2 milyar MNT veya %56,7 azalarak 82,7 milyar MNT açık verdi.
 
Genel hükümet bütçe gelirinin %83,3'ünü vergi geliri, %8,3'ünü vergi dışı gelir, %8,0'ını gelecekteki miras fonu ve %0,4'ünü istikrar fonu oluşturdu.
 


2020 yılının ilk 9 ayında vergi geliri 6,1 trilyon MNT'ye ulaştı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 trilyon MNT veya %13,1 azaldı. Bu düşüşün başlıca sebebi gelir vergisi gelirindeki 330,9 milyar MNT veya %18,5 düşüş, sosyal güvenlik gelirindeki 183,9 milyar MNT veya %13,0 düşüş, diğer vergi gelirlerindeki 149,4 milyar MNT veya %22,0 düşüş, katma vergi gelirindeki 146,9 milyar MNT veya %8,3 değer düşüş, tüketim vergisi gelirindeki 74,7 milyar MNT veya %11,4 düşüş ve dış faaliyet gelirinde %5,7 33,4 milyar MNT veya düşüştür.
 
2020'nin ilk 9 ayında toplam vergi gelirinin %23,9'u gelir vergisinden, %20,2'si sosyal güvenlik katkı paylarından, %26,6'sı katma değer vergisinden, %9,5'i özel tüketim vergilerinden, %9,0'u yurt dışı faaliyetlerden ve %10,8'i diğer vergilerden oluşmaktadır.
 
2020'nin ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre katma değer vergisi gelirleri 1,4 puan, dış faaliyet gelirleri 0,7 puan ve özel tüketim vergisi geliri 0,2 puan ararken, diğer vergilerden elde edilen gelirler 0,7 puan ve gelir vergisi geliri 1,6 puan azaldı.
 
2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, genel devlet bütçe harcaması ve net kredilendirme giderleri, 2,2 trilyon MNT veya %30,0 artarak 9,4 trilyon MNT oldu.
 
Bu artış esas olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre net borç vermedeki 147,1 milyar veya %91,6 azalmaya rağmen cari harcamadaki 1,7 trilyon MNT veya %29,6 ve sermaye harcamasındaki 610,0 milyar MNT veya %46,2 artıştan etkilenmiştir.


 
Cari harcamanın %42,4'ü mal ve hizmet harcamaları, %46,3'ü cari transferler, %7,7'si faiz ödemeleri ve %3,6'sı sübvansiyonlar oluşturdu.

2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sermaye harcaması 610,0 milyar MNT veya %46,2 artarak 1,9 trilyon MNT oldu.
 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre sermaye giderlerindeki artış, esas olarak inşaat harcamalarındaki 228,0 milyar MNT veya %23,6, diğer sermaye harcamalarında 169,2 milyar MNT veya %81,6, 204,3 milyar MNT veya 4,3 kat ve sermaye onarım harcamalarında 4,9 milyar MNT veya %6,4'ten artıştan kaynaklanmıştır.
 
Toplam sermaye harcamalarının %61,8'i inşaat giderleri, %19,5'i diğer sermaye giderleri, %13,8'i teçhizat giderleri, %4,2'si anapara onarım giderleri ve %0,7'si strateji yedek fonu sermaye giderleridir. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre diğer sermaye giderleri 3,8 puan, ekipman giderleri 9,2 puan artarken, inşaat giderleri 11,3 puan, anapara onarım giderleri 1,6 puan, strateji rezerv fonu sermaye giderleri ise 0,1 puan azalmıştır.

 
Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği