Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının ilk 10 ayında yüzde 8,3 azaldı

Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azaldı

18 Kasım 2020


2020'nin ilk 10 ayındaki toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyar ABD Doları (yüzde 10,1) düşüşle 10,4 milyar ABD Doları oldu. Dış ticaret fazlası ise 1,5 milyar ABD Doları oldu.
 


Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 (542,5 milyon ABD Doları) azalarak 6,0 milyar ABD Doları oldu.
 
Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 4.228,0 milyon ABD Doları (%70,6); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 1.324,4 milyon ABD Doları (%22,1); ham deri, deri, kürk ve bunlardan mamul eşya ihracatı 6,9 milyon ABD Doları (%0,1); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 254,3 milyon ABD Doları (%4,2) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %97,0'dır.
 
Ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %95,2’si Çin'e ihraç edildi. Flouspar konsantreleri ihracatının %76,2’si Çin'e, %23,5’i Rusya Federasyonu'na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin'e; taranmış kaşmir ihracatının % 80,5’i İtalya'ya; yıkanmış kaşmir, ham post ve deri ihracatının çoğu Çin'e; altın ihracatının ise % 4,1’i İngiltere'ye, % 4,8’i Singapur'a, % 91,1’i ise İsviçre'ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 92,6'sı bu mallara aittir.Bu dönemde Moğolistan, 68 ülkeye mal ihraç ederken %73,8 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i İsviçre (%20,3), Singapur (%2,2) ve Birleşik Krallık (%1,4) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %97,7 olmuştur.
 
Moğolistan'ın ithalatı 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 (627,5 milyon ABD Doları) azalarak 4,4 milyar ABD Doları oldu.
 
Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 904,8 milyon ABD Doları (%20,4); minerallerin ithalatı 870,6 milyon ABD Doları (%18,2) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 647,4 milyon ABD Doları (%80,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 545,8 milyon ABD Doları (%12,3); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 735,4 milyon ABD Doları (%16,6); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 478,6 milyon ABD Doları (%10,8) ); kimyasal ürünlerin ithalatı 304,3 milyon ABD Doları (%6,9) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %85,2'si bu mal ve ürünlerden gerçekleştirilmiştir.


 
Moğolistan’ın bu dönemde gerçekleştirdiği ithalatında %36,5 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%25,8), Japonya (%7,8), ABD (%4,7), Kore Cumhuriyeti (%4,4) ve Almanya (%4,4) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %82,5'ine karşılık gelmektedir.
 


Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği