Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 16,9 azaldı

Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azaldı

10 Eylül 2020

 

2020 yılının ilk 8 ayında Moğolistan, 139 ülke ile ticaret yapmış ve toplam dış ticaret hacmi, 4,5 milyar ABD doları ihracat, 3,5 milyar ABD doları ithalat olmak üzere 7,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Toplam dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 milyar ABD doları (%16,3), ihracatı 908,2 milyon ABD doları (%16,9), ithalat ise 638,0 milyon ABD doları (%15,6) azalmıştır. Ağustos 2020'de ihracat 690,2 milyon ABD doları ve ithalat 511,2 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Bir önceki aya göre ihracat 270,3 milyon ABD doları (%28,1), ithalat ise 29,3 milyon ABD doları (%6,1) artmıştır.
 
Şekil 1. 2019-2020 yıllarında aylara göre ihracat, ithalat ve ticaret dengesi- milyon ABD doları
 

 
Dış ticaret dengesi 2020'nin ilk 8 ayında 1,0 milyar ABD doları fazla verirken, 2019 yılının ilk 8 ayında 1,3 milyar ABD doları fazla vermiştir. Denge, bir önceki yılın aynı dönemine göre 270,2 milyon ABD doları azalış göstermiştir.
 
Tablo 1. 2018-2020 yıllarının ilk 8 ayında ülkeler bazında ihracat
 

 
Çin ile ticaret 2020'nin ilk 8 ayında 4,4 milyar ABD dolarına ulaşmış olup bu değer, toplam dış ticaret hacminin %55,8'ine karşılık gelmektedir.
 
Bitümlü kömür ve bakır konsantreleri Çin'e yapılan toplam ihracatın %35,1 ve %31,9'unu oluştururken, altın İsviçre, Singapur ve İngiltere'ye ihraç edilen malların sırasıyla %99,8, %65,9 ve %59,2'sini oluşturdu.
 
Şekil 2. 2018-2020 yıllarının ilk 8 ayında ihracatın ana madencilik ürünleri- milyon ABD doları
 

İhracattaki 908,2 milyon ABD doları düşüş genel olarak, bakır konsantrelerindeki 317,7 milyon ABD doları ve kömürdeki 967,7 milyon ABD doları ihracat düşüşünden kaynaklanmıştır.
 
Diğer taraftan, altın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 802,2 milyon ABD doları (3,3 kat fazla) artmıştır.
 
Tablo 2. 2018-2020 yıllarının ilk 8 ayında ülkeler bazında ithalat
 
 
2020'nin ilk 8 ayında toplam ithalatın %36,4'ü Çin’den, %26,8'i Rusya’dan, %7,8'i Japonya’dan, %4,5'i ABD'den ve %4,3'ü Kore Cumhuriyeti'nden yapılırken bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın %79,8'idir.
 
Rusya'dan yapılan toplam ithalatın %50,3'ü petrol ürünleri, Japonya'dan yapılan toplam ithalatın %58,8'i otomobil iken Çin'den yapılan toplam ithalatın %6,3'ü elektrik, %7,5'i kamyon ve %86,2'si Çin'den yapılan diğer ürünlerin ithalatıdır.
 
İthalat geçen yılın aynı dönemine göre 638,0 milyon ABD doları düşüş göstermişken bu düşüş, esasen petrol ithalatında 60,3 milyon ABD doları düşüş, motorin ithalatında 186,3 milyon ABD doları düşüş, otomobil ithalatında 124,9 milyon ABD doları düşüş ve kamyon ithalatında 65,2 milyon ABD doları düşüşten kaynaklanmıştır.
 
Maden ürünleri, tekstil ve tekstil ürünleri, doğal veya kültürlü taşlar ile değerli metal takılarının ihracatı, toplam ihracatın yüzde 97,4'ünü oluşturmuştur. Öte yandan, toplam ithalatın yüzde 63,9'u maden ürünleri, makine, teçhizat, elektrikli ev aletleri, ulaşım araçları ve bunların yedek parçaları ve gıda ürünlerinden oluşmuştur.
 
Tablo 3. 2018-2020 yıllarının ilk 8 ayında bazı mal gruplarına göre ihracat ve ithalat- milyon ABD doları
 

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi
 
Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği