Devlet tarafından düzenlenen bazı alanlara özel sektör dahil edilecek

09 Aralık 2020

Cumhurbaşkanı’nın "Devlet Tarafından Düzenlenen Alanlara Özel Sektörün Dahil Edilmesine Yönelik Ek Tedbirler Hakkında"ki Kararı (PQ-4913) 7 Aralık 2020 tarihinde kabul edildi. Gazeta.uz haberine göre, bu belgeyle "Devlet işlevleri - iş için bir fırsat" projesi uygulanacaktır.
Projeye göre, özel sektörün kamu yönetimine dahil olmasının ilk yönleri belirleniyor. Devlet işlevlerinde dış kaynak kullanımı (outsourcing), kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing), kamu sosyal düzeni, akreditasyon, sertifikasyon ve diğer yöntemlerle kademeli olarak devlet işlevlerinin özel sektöre aktarılması planlanmaktadır.
Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren pilot proje olarak Taşkent şehri ve vilayetinde Gayrimenkul Kadastro Mühendisliği Enstitüsü oluşturulmuş olup 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Söz konusu pilot proje çerçevesinde:
- 1 Nisan 2021'den itibaren, Kadastro Ajansı tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip gayrimenkul kadastro mühendislerine, ayrıca gayrimenkul objelerine birincil kadastro belgesi hazırlama yetkisi verilecek;
- Birincil kadastro belgesi de dahil olmak üzere kadastro belgesinin hazırlanma süreci, özel bir otomatik bilgi sistemi aracılığıyla yürütülür ve ajans tarafından izlenir;
- kadastro mühendisi, faaliyetlerini tüzel kişilerle iş sözleşmesi imzalayarak veya bireysel girişimci olarak yürütür;
- Kadastro belgesi hazırlama hizmetlerinin fiyatları, girişimciler tarafından bağımsız olarak belirlenir. Bunda fiyatların Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan asgari oranlardan daha az olmaması talep edilir. Tüm gelirler ise tamamen onun tasarrufunda olacaktır.
Bunun dışında, mezkur karar ile girişimcilere 1 Mart 2021'den itibaren ağırlık ve boyut denetimi için toplam 14 sabit istasyon kurulumunu düzenleme hakkı verilmektedir. 
Girişimcilere sabit istasyonların kurulması için arsa tahsisi elektron müzayedeler yoluyla gerçekleştirilecektir.
Elektron müzayedeye konacak sabit istasyonların kurulacağı arsaların başlangıç fiyatı, Karayolları Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenen prosedüre göre belirlenecektir. Bölgedeki lokasyonların konumu ve trafik akışı ile ilgili bilgiler "E-İCRA AÇIK ARTIRMA" sistemindeki ayrı bir web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Sabit istasyonların kurulması için arsalar, müzayedeyi kazanan girişimcilere belirsiz bir süre için ve başkalarına devretme hakkıyla verilecektir. İstasyonların bakımı ve kesintisiz işlemesinin sağlanmasının yanı sıra elektrik maliyetinin karşılanması girişimcilere yükletilecektir.
Ağırlık ve boyut denetimi istasyonları aracılığıyla kaydedilen trafik cezalarından kesintiler, Hükümet tarafından belirlenen şekilde dağıtılacaktır. (Gazeta.uz)